Category: LBKR

Veilig werken protocol rijscholenbranche

Veilig werken protocol rijscholenbranche

Nieuwe regels tegen verspreiding corona bij rijlessen en rijexamens per 26 juni 2021.


Update 26 maart 2021:
De landelijke mondkapjesplicht in Nederland komt vanaf zaterdag 26 juni grotendeels te vervallen. In gesloten voertuigen (tijdens de praktijkexamens, rijtesten en toetsen) blijft het mondkapje nog steeds voorgeschreven, omdat afstand houden daar niet mogelijk is. Als de kandidaat geen mondkapje kan gebruiken, kan hij op een later moment examen doen. Wat verandert er verder wel en nog niet bij het CBR?

Bezoekers CBR-locaties:
We handhaven het beleid dat we op onze locaties alleen bezoekers toelaten met een afspraak.
We vragen aan instructeurs of ze zoveel mogelijk buiten willen wachten. Alle andere begeleiders (ouders, vrienden e.d.) mogen niet naar binnen.

Versoepelingen AM2 en AvB examens:
Vanaf zaterdag 26 juni mogen opleiders weer meerijden tijdens het AM2-praktijkexamen en meelopen tijdens het AVB-examen. Daarbij geldt natuurlijk nog steeds dat je minimaal anderhalve meter afstand houdt.

Mondkapjes tijdens de rijles:
Gezien de versoepelingen stelt het CBR niet langer de voorwaarde dat tijdens de rijles het mondkapje door opleider en kandidaat gedragen moet zijn. Dat is een keus van de opleider.
We hopen dat we, zodra de coronasituatie het toelaat, weer snel terug te gaan naar ‘normaal’ waarbij het mondkapje in alle situaties af kan en opleiders weer kunnen meerijden en het eindgesprek bijwonen.


Download hier de nieuwe versie van het veilig werken protocol d.d. 24 juni 2021.

Tafka presentatie corona maatregelen

Tafka presentatie corona maatregelen

Maandag 25 januari jl. hebben wij, samen met onze partner Tafka, een succesvol webinar georganiseerd over de aanvullingen en wijzigingen in de financiële steunmaatregelen. Dit naar aanleiding van de persconferentie van donderdag 21 januari jl., waarin het kabinet een nieuw steunpakket aankondigde.

Dit is het tweede webinar over de steunmaatregelen. Op 17 december jl. heeft Tafka ook al een presentatie verzorgt over de toen geldende regelingen en voorwaarden.
In de persconferentie over het nieuwe steunpakket zijn er diverse wijzigingen en aanvullingen aangekondigd. En dus was het tijd voor een nieuw webinar waarin deze wijzigingen en aanvullingen uitvoerig zijn behandeld.

Download hier de nieuwe presentatie van Tafka Advies & Administratie

Brandbrief naar leden van de Tweede Kamer

Brandbrief naar leden van de Tweede Kamer

N.a.v. de teleurstellende persconferentie van gisteren, donderdag 21 januari, waarin de aangepaste voorwaarden voor de vergoedingen werden gepresenteerd is het nu tijd voor meer actie!

Wij zijn erg teleurgesteld dat al onze inspanningen minimaal worden beloond. Uiteraard is het begrip er van onze kant dat niet alles vergoed kan worden, maar dit is onacceptabel! Wij hebben zojuist een brandbrief gestuurd naar meerdere Kamerleden en hiermee een andere weg bewandeld dan voorheen. Dit om te vragen voor de ruimere noodzakelijke compensatie. Deze compensatie moet bestaan uit het schrappen van de inkomenstoets bij TOZO en het versoepelen van TVL-regeling. Wordt er geen gehoor gegeven aan het door ons gestelde ultimatum dan voelen wij ons genoodzaakt verdere acties te ondernemen….

Klik hier voor de brief.

Samenwerking LBKR en CNV

Samenwerking LBKR en CNV

Al sinds het ontstaan van de Vereniging LBKR werken wij nauw samen met CNV Vakmensen. Om deze samenwerking extra kracht bij te zetten zijn nu officiële handtekeningen gezet.

Afgelopen woensdag 6 januari jl. was het dan zover. Op deze dag werd het CNV officieel lid van de Vereniging LBKR. Weliswaar op de bijzondere wijze via een zoommeeting en met de denkbeeldige taart en ballonnen op afstand, is de overeenkomst tussen de Vereniging LBKR en het CNV bezegeld. Vanaf nu samen onderweg voor onze rijschoolbranche!
Het CNV brengt met de overeenkomst 81 nieuwe leden aan voor de Vereniging LBKR. Wij zijn erg blij om de leden van het CNV te verwelkomen bij de LBKR. Wij verheugen ons op onze samenwerking voor nu en in de toekomst.
Hieronder de bevestiging en het mooie bewijs van deze overeenkomst. Ondertekend door onze voorzitter Jos Post en de voorzitter van het CNV Piet Fortuin.

LBKR zet tanden in de financiële tegemoetkomingen

LBKR zet tanden in de financiële tegemoetkomingen

Op dit moment zitten wij midden in de tweede lockdown. Wat hierbij zeer zorgelijk is, zijn de matige financiële tegemoetkomingen waar wij als rijschoolbranche gebruik van kunnen maken.

Wij hebben daarom onze tanden gezet in de financiële tegemoetkoming en laten niet meer los! Diverse ministeries hebben wij aangeschreven, maar daar blijft het voor ons niet bij. Via onze partners CNV en ZZP-Nederland hebben wij ook contacten gelegd bij politiek Den Haag. De politici waarmee wij persoonlijk contact onderhouden, hebben wij ook gevraagd voor onze branche in de brès te springen. Als bestuur draaien wij op dit moment overuren achter de schermen en schakelen wij een tandje op. Onze werkzaamheden zijn niet altijd zichtbaar, maar vergeten doen wij jullie zeker niet. Zodra er nieuws is laten wij dit aan jullie weten.
Hier vindt je de brief die gestuurd is naar onze minister.

BREAKING: Eén van de kerndoelen van de LBKR wordt serieus opgepakt door minister Cora van Nieuwenhuizen

BREAKING: Eén van de kerndoelen van de LBKR wordt serieus opgepakt door minister Cora van Nieuwenhuizen

Eén van de kerndoelen sinds de oprichting van de LBKR is een certificeringssysteem ofwel een kwaliteitsregister in de rijschoolwereld. In ons manifest en vervolgdocument is dit dan ook een belangrijk onderdeel. In navolging van het manifest heeft de LBKR veel tweede kamerleden kunnen overtuigen van de voordelen en noodzaak hiervan. Dit heeft ertoe geleid dat een motie van tweede kamerleden Sienot, Von Martels, Laçin en Van Aalst breed is aangenomen.

Dit doel van LBKR voor een certificeringssysteem is ook opgenomen in het startdocument van de Alliantie Samen Sterk. Op 30 september 2020 hadden de leden van de Alliantie een vervolgafspraak met Van Nieuwenhuizen en het blijkt dat de bewindsvrouw zeer serieus kijkt naar de aanbevelingen die Samen Sterk heeft gedaan. Zij neemt allereerst het initiatief voor een commissie die zich in het algemeen gaat bezighouden met een kwaliteitsslag in de branche en in het bijzonder gaat buigen over een certificering voor rijscholen. Deze commissie komt onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Ze hoopt binnenkort met een naam naar buiten te komen.

Iedereen die betrokken is bij de Alliantie Samen Sterk stuurt aan op een verplichte certificering voor rijscholen en ook minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat neigt inmiddels sterk in deze richting. 

Verplicht
Een commissie is mooi en een goed begin, vindt de Alliantie, maar iedereen is het erover eens dat dit alleen zin heeft als certificering verplicht wordt. Het moet gedaan zijn met vrijblijvendheid, want alleen dan kunnen rijschoolhouders en aanbieders met minder goede intenties uit de branche worden geweerd. Binnen de Alliantie is hier consensus over, zeker nadat een onderzoek van HaskoningDHV heeft aangetoond dat in landen waar de rijscholenbranche er goed op staat er strenge wettelijke regels zijn waar iedereen zich aan moet houden. En hoewel de commissie nog moet worden samengesteld, wijzen alle tekenen erop dat het deze kant uitgaat.

Frauduleus
Er is ook al een eerste belangrijke ‘bijvangst’. Van Nieuwenhuizen heeft toegezegd te gaan overleggen met haar collega Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om te kijken in hoeverre sommige aanbieders in de markt frauduleus handelen en strafrechtelijk kunnen worden aangepakt.

Afscheidwoordje Bert de Weerd

Afscheidwoordje Bert de Weerd

Mede oprichter Bert de Weerd heeft zijn taken als bestuurslid neergelegd om meer tijd vrij te maken voor zijn gezin en zijn rijschool.

In de voorbereidingen naar het oprichten van de beroepsvereniging in maart 2019 heb ik aan de andere bestuursleden te kennen gegeven in ieder geval een jaar bestuurslid te willen zijn. Ook heb ik te kennen gegeven het reizen naar den Haag tot een minimum te willen beperken. In mijn functie in het bestuur wilde ik graag minder met politiek bezig zijn als daarvoor. Het bezig houden met de sponsoren- en Ledenwerving en -binding daarentegen leken mij een mooie uitdaging. Die ‘vrijheid’ werd mij door de andere bestuursleden gegeven. Daarnaast vond ik het belangrijk de vereniging, binnen de mogelijkheden die mij zijn gegeven, goed achter te laten. Daarmee bedoel ik meedenken en meewerken aan de tot totstandkoming van een raad van toezicht en even zo belangrijk, een opvolger of opvolgers waar het bestuur en de raad van toezicht het volste vertrouwen in hebben. Dankbaar ben ik dat de bemensing van de raad van toezicht het afgelopen jaar heeft plaats gevonden en dat het bestuur de benodigde versterking heeft gevonden. Dit geeft mij vertrouwen voor de toekomst van de vereniging. 

Ik heb mij altijd voorgenomen niet het bestuurslid te willen zijn waarvan men vindt “Waarom zit hij daar nog”. Ook vond ik het belangrijk, zoals gezegd, de vereniging goed achter te laten. Ik ben er dankbaar voor dat deze 2 zaken op dit moment goed bij elkaar mogen komen. De raad van toezicht en het bestuur hebben mij gevraagd om bij de vereniging betrokken te blijven als adviseur. Na enige aarzeling heb ik hier een volmondig ja op gezegd. Het lijkt mij een goede manier om op de achtergrond en minder actief in te blijven zetten voor de beroepsvereniging.

Zonder frustratie, verwondering en inzet geen voldoening. Dankbaar ben ik voor het feit dat de sanctie op de praktische bijscholing is omgevormd tot een rechtvaardiger bijscholingstraject en er moties zijn aangenomen in de Tweede Kamer waar de Minister mee aan de slag moet. Dankbaar kijk ik terug naar hoe de vereniging zich de afgelopen periode heeft gevormd tot een beroepsvereniging die er toe doet en waar iedereen die het vak een warm hart toedraagt zich thuis kan voelen. Dankbaar ben ik ook voor de mensen die ik heb leren kennen en er toe hebben bijgedragen dat LBKR heel wat bereikt heeft voor rijinstructeurs en rijschoolhouders.

Het doet mij goed dat ik met deze voldoening en dankbaarheid de bestuursfunctie heb kunnen neerleggen. Het beëindigen betekend voor mij vooral ook meer tijd en aandacht voor andere zaken. Desondanks hoop ik velen van jullie te mogen blijven ontmoeten tijdens bijeenkomsten of ledenvergaderingen van de vereniging.

Met hartelijke groet,

Bert de Weerd

De vuist van LBKR

De vuist van LBKR

Het is erg onrustig in de branche door de diverse verschenen artikelen in de media de afgelopen weken. Op 17 juli verscheen er een artikel in de media over het aansluiten bij een brancheorganisatie om een vuist te kunnen maken bij het CBR, ministerie en VNO-NCW. Daar zijn wij (LBKR) het volledig mee eens. Sluit je aan bij een branchevereniging die jou het meest aanspreekt en zo kunnen we met elkaar een vuist maken tegen alle negatieve berichtgevingen.

Kwaliteit

LBKR heeft vanaf de oprichting gehamerd op kwaliteitsverbetering binnen de branche, in de vorm van een andere/betere bijscholing. Dit is opgepakt door “samen sterk”. Ook hebben we voorgesteld om een toets op rijvaardigheid in te stellen voor beginnende rijinstructeurs en minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs. Dit laatste heeft de Tweede Kamer overgenomen in een motie. Het Ministerie zal daar dus wat mee moeten doen. Verder hebben wij (LBKR) een rijscholenregister voorgesteld. Dit is in een motie verwerkt en breed aangenomen. Rijscholen die er echt een puinhoop van maken kunnen dan onder curatele worden gesteld. Zoals dat in het reguliere onderwijs ook gebeurd. Dit dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijk orgaan, niet door het CBR. CBR is er voor het toetsen van onder andere de rijvaardigheid.

Slagingspercentage

Het slagingspercentage kan altijd hoger en iedere rijles kan beter, dat moet ook onze insteek als rijinstructeur zijn. Altijd zoeken naar de verbetering is een win-winsituatie. Zowel voor de opleider als voor de leerling. En nee… niet iedereen slaagt voor het eerste examen. Er zijn zoveel factoren die meespelen tijdens een examen, maar daar is nauwelijks aandacht voor. Wij vinden het jammer dat dit op deze manier wordt gecommuniceerd.   Ook verschilt het slagingspercentage per regio heel erg. Het alleen benoemen van het slagingspercentage is ons inziens dan ook niet passend. De kwaliteit van de rijscholen is over het algemeen oké. Het slagingspercentage van rijscholen vergelijken met die van de middelbare school is niet 1 op 1 te vergelijken. Dit om verschillende redenen:
– Op de middelbare school is iedereen ingeschaald op zijn of haar niveau.
– Er zijn op middelbare scholen meerder toets momenten.
– Rijvaardigheid toetsen is heel wat anders dan kennis meten.       

Theorie

De lange wachttijden bij het CBR werken niet mee met het goed kunnen plannen van een rijopleiding. De wachttijden voor het theorie-examen zijn abnormaal lang. Dit bedraagt nu ongeveer drie maanden, eind oktober. De beloofde avond- en zaterdagopenstelling is minimaal ingezet.  De achterstand wordt niet in gelopen zolang het CBR niet de 100% capaciteit gaat inzetten.         

Praktijk

Het praktijkexamen plannen binnen 8 weken is al helemaal een uitdaging geworden. De wachttijd tikt november aan. Daarmee komen we toch ook weer terug op de theorie. Geen theorie betekent geen praktijkexamen. De rijscholen komen in een spagaat wat betreft de planning. De kosten van de rijlessen lopen verder op. Leerlingen stoppen tot er theorie is behaald, maar verwachten bij het behalen van de theorie dat er direct een praktijkexamen wordt ingepland. Het gebeurt vaak dat het niveau is terug gezakt en dit heeft consequenties voor het slagingspercentage.  Het CBR heeft hier duidelijk winst te behalen. CBR communiceert alsof het “de boel” op orde heeft, maar dit is niet het geval. De gewenste vuist zal gemaakt moeten worden onder andere richting het CBR en niet de slechte structuur van de organisatie op het bord van de rijscholen leggen. CBR is een onderdeel van de keten. Niet alleen de rijinstructeurs, maar ook het CBR, IBKI en alle andere spelers moeten verbeteringen aanbrengen om tot een totale kwaliteitsverbetering van onze branche te komen.

Wij hebben CBR schriftelijk om een uitleg gevraagd over onder andere het aantal theorie en praktijkexamens wat nu wordt afgenomen in vergelijking met wat het in een “normaal” jaar is. En hoe het zit met de verminderde capaciteit die er nu is voor de theorie-examens. Hoeveel wordt er eigenlijk overgewerkt bij het CBR. Zodra we hier antwoorden op hebben gekregen hoort u van ons.
Namens het bestuur van LBKR.

Eindrapport Alliantie Samen Sterk

Eindrapport Alliantie Samen Sterk

Vandaag 24 juni heeft de Alliantie Samen Sterk het eindrapport overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen.

De Alliantie Samen Sterk bestaat uit een groep branchepartijen waaronder de LBKR, de andere brancheverenigingen, opleiders en uitgevers. Deze groep vormt een ‘goede afspiegeling van de branche’. In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de alliantie een kwaliteitsslag binnen de rijschoolsector voor elkaar krijgen. Het startpunt van alle verbeterpunten is het ‘startdocument’ waarin alle verbeterpunten staan. Hieronder kunt u het startdocument lezen en downloaden.

Chat openen
Hallo, kunnen wij je helpen? Wij geven zo snel mogelijk antwoord.