Category: LBKR

Poll over opstarten rijlessen

Poll over opstarten rijlessen

Vanaf 11 mei heeft de rijschoolbranche weer groenlicht gekregen om te starten met de rijlessen voor alle categorieën. Goede aanleiding voor beroepsvereniging LBKR om eind vorige week een poll te starten om te peilen hoe rijinstructeurs hierin staan. Wie start al wel of niet en zo ja, met welke voorzorgsmaatregelen.

Inmiddels hebben ruim 500 instructeurs deze poll ingevuld. Eerste conclusie is dat driekwart van de rijinstructeurs aangeeft voorzichtig op te starten. Een deel had liever gezien dat de verplichte stop nog tot 1 juni zou duren. Dit vooral omdat er nog veel onduidelijkheid is over de veiligheidsvoorschriften.

Het protocol, samengesteld door de brancheverenigingen, wordt als omslachtig ervaren. Bij de vraag of we een scherm gaan gebruiken die aan de CBR-eisen voldoet zegt bijna iedereen dit niet te willen doen i.v.m. veiligheid en aanpassingen aan onze lesvoertuigen.

Deze poll kan tot 15 mei a.s. nog steeds ingevuld worden via Microsoft Forms

Daarna volgt de uitkomst. Deze wordt kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief en website van LBKR en in de vakbladen.

Hierbij alvast een impressie van de antwoorden van vraag 3:

LBKR Webinar

LBKR Webinar

Donderdagavond 7 Mei jl. heeft LBKR een Q&A-webinar georganiseerd voor leden rondom de herstart van rijlessen welke vanaf a.s. 11 Mei weer mogelijk zijn. 

Het was een succes, verteld Jos Post, voorzitter van de branchevereniging: “We gaan hiermee door, het is goed om met leden in gesprek te zijn. De aanwezige leden waarderen het. Er waren alleen maar positieve geluiden te horen. En er leven echt veel vragen. Ook is er ruimte voor het delen van de zorgen die mensen zeker hebben.”

Er zijn een aantal zaken aan de orde gekomen naar aanleiding van het protocol “ Veilig Werken Protocol Rijscholenbranche”. Verder zijn er ook diverse andere vragen behandelt. Onderwerpen die ter sprake zijn gekomen waren o.a.:

Er is wezenlijk niets veranderd aan het risico op besmetting. Vrees daarvoor is dus terecht.  Laten we dan ook echt voorzichtig zijn. Maar laat je niet leiden door angst. Maatregelen die we moeten nemen, nemen we in verantwoordelijkheid.

Maak de rijlessen langer, zodat je minder verschillende contactmomenten hebt per dag.

Er komt een contactpunt waar leden gecertificeerde middelen voor desinfectie en reiniging kunnen aanschaffen. Ook komt daar een advies uit welke middelen geschikt zijn voor veelvuldig reinigen en desinfecteren van kwetsbare interieurdelen en bekleding.

De LBKR adviseert leden om het tarief met tenminste 10% te verhogen i.v.m. de coronamaatregelen. Je bent extra tijd kwijt met luchten, leeg rijden, en ook de inkoop van de materialen, aldus een woordvoerder.

Er wordt uitgezocht hoe het met de steunmaatregelen vanuit de overheid zit als je nog niet gaat/kunt gaan rijden op 11 mei.

Laten we als LBKR een verschil maken binnen de branche en verantwoord omgaan met de situatie.

Nieuw Webinar:
Aanstaande Donderdagavond 14 Mei om 19.00u komt er een vervolgmeeting voor leden waarin ook CBR-maatregelen worden besproken. Daarnaast vindt er een actieve evaluatie plaats van de dan achterliggende week. 

Vandaag 8 Mei om 19.00u is er een nieuwe open O&A-webinar. Deze is toegankelijk voor iedereen. Iedereen is welkom met zijn of haar vragen.
Bert de Weerd, mede-initiatiefnemer en actief bestuurslid sinds de oprichting: “Wij zijn altijd een actieve club geweest, vanaf dag één. Achterover zitten ligt ons niet zo. En we maken er geen geheim van dat lid worden van onze actieve club heel welkom is. Er gebeurt veel.”

De link naar het open webinar is  https://us02web.zoom.us/j/85784060492?pwd=bmxrL3hhT3V0blV4NU1CREtDSVdqUT09

Mensen kunnen alvast vragen insturen op info@lbkr.nl zodat de vragen vast gefilterd en uitgezocht kunnen worden. “We doen ons best om alle vragen te beantwoorden.” 

Hartelijke groet,
Beroepsvereniging LBKR

Namens deze, Leendert Roos

Persbericht

Persbericht

Rijscholen weer in de startblokken, protocol gereed

Het kabinet heeft vandaag laten weten dat de rijschoolbranche weer kan opstarten. Nadat afgelopen vrijdag al duidelijk werd dat de motor- en scooterlessen hervat konden worden, kunnen nu vanaf 11 mei 2020 ook de lessen in alle categorieën, waaronder personenauto’s (B en BE), vrachtwagens en bus hervatten. De brancheorganisaties in de rijschoolbranche BOVAG, FAM, LBKR en VRB zijn daar zeer content mee. Ze hebben zich op dit moment voorbereid middels een gedegen veiligheidsprotocol dat een veilige en verantwoorde herstart mogelijk maakt.

In het protocol ‘veilig werken in de rijschoolbranche’ staan de volgende veiligheidsmaatregelen voor de rijschoolsector opgesomd.

a. Check vooraf: de rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de werkdag dienen aan de instructeurs de volgende twee controlevragen te worden gesteld:

I. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?

II. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten,
verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

b. De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

c. Tijdens de les is de airco en luchtventilatie zoveel mogelijk uit houden en blijven ramen zoveel mogelijk gesloten om luchtcirculatie tegen te gaan.

d. Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht (Voor dit desinfecteren en luchten maken we een checklist, afgeleid van het protocol).

e. Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.

Het protocol wordt zo spoedig mogelijk gedeeld met alle aangesloten rijscholen, zodat leerlingen verzekerd zijn van een veilige herstart van hun rijopleiding. Het protocol wordt door de gezamenlijke organisaties steeds up-to-date gehouden, op basis van nieuwe ontwikkelingen en eventuele aanwijzingen vanuit de overheid. De brancheorganisaties zijn van zins om in dit dossier gezamenlijk te blijven optrekken.

Q&A

Is dit protocol verplicht?

Dit protocol is een handleiding, en wij adviseren alle rijscholen dringend om dit te hanteren.

Is dit protocol goedgekeurd door de overheid?

Nee, er is geen formele goedkeuring, maar bij de totstandkoming hebben overheidsinstanties ons geadviseerd over de inhoud.

Gaan de examens ook meteen van start?

Dat weten we nog niet. Wel hebben we er bij het ministerie van I&W en het CBR op aangedrongen om z.s.m. duidelijkheid te geven over de start van de examens.

Mag je met meer dan 2 personen in de auto zitten?

Het is onverstandig en strafbaar om met 3 personen (of meer) in een auto te zitten als je niet uit hetzelfde gezin komt. Het kan je een boete opleveren van € 390 (of € 95 als je tussen de 13 – 17 jaar bent). Ben je 18 jaar of ouder, dan komt de boete ook als aantekening op je strafblad te staan.

Motorrijlessen weer toegestaan

Motorrijlessen weer toegestaan

Motorrijles is weer landelijk toegestaan. Dat concluderen het Veiligheidsberaad en ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en De Jonge (VWS). Wel moeten tijdens de rijles de coronamaatregelen in acht worden genomen, zoals het houden van 1,5 meter afstand.

Vandaag is bekend gemaakt dat de motor- en bromfietsrijlessen vanaf morgen weer hervat mogen worden. Afgelopen week nam veiligheidsregio Groningen al het besluit om motorrijlessen toe te staan. Dat zorgde voor veel commotie. Omdat hierna meerdere veiligheidsregio’s dit besluit over namen hebben LBKR, FAM, VRB en BOVAG bij het ministerie aangedrongen op een landelijke richtlijn. Wel moet de afstand van 1,5 meter in acht genomen worden en de bekende hygiënemaatregelen. De examens van deze categorieën worden in de loop van volgende week weer afgenomen. Houd de berichtgeving hierover in de gaten.

Gezamenlijke verklaring namens ANWB, BOVAG, CBR, Cumela, FAM, IBKI, LBKR, TLN, Koninklijk Nederlands Vervoer, VRB

Gezamenlijke verklaring namens ANWB, BOVAG, CBR, Cumela, FAM, IBKI, LBKR, TLN, Koninklijk Nederlands Vervoer, VRB

Mobiliteitssector klaar voor veilige, slimme en gefaseerde herstart rijopleiding en rijexamens

De rijopleidings- en mobiliteitssector staat klaar om op korte termijn weer aan de slag te gaan. De afgelopen weken is door ondergetekende partijen nauw en eendrachtig samengewerkt aan scenario’s en protocollen om op korte termijn de dienstverlening te hervatten. Vanzelfsprekend met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften want de veiligheid en gezondheid van onze klanten, rijinstructeurs en examinatoren staat voorop.

Dat betekent dat in een eerste fase gestart zou kunnen worden met theorie-examens, zowel voor de particuliere (auto, motor, bromfiets), als de beroepssector. Ook praktijklessen- en examens voor motor en bromfiets kunnen dan op een veilige manier worden afgenomen. In al deze gevallen kunnen partijen namelijk relatief gemakkelijk de 1,5 meter afstand en de randvoorwaardelijke hygiëne- en gedragsprotocollen in praktijk brengen.

Opheffen beroepsverbod

Daarvoor is het wel noodzakelijk dat het algemeen beroepsverbod op rijlessen, dat sinds 23 maart met onze steun van kracht is, wordt opgeheven. Wat ondertekenaars betreft is zowel bij theorie-examens als bij praktijklessen en -examens voor bromfiets en motor geen sprake van contact binnen anderhalve meter. Daarom zou dit niet langer als contactberoep gekwalificeerd hoeven te worden en kan het algemeen beroepsverbod vervallen.

Theoretische nascholingscursussen

Tegelijkertijd vraagt de sector om de theoretische nascholingscursussen (voor code 95) voor beroepschauffeurs te mogen hervatten. Ook hier kunnen voorzieningen worden getroffen om afstand tot elkaar te houden op de cursuslocatie.

Fase 2

Voor fase 2 wordt nu samen met TNO (in het Coronalab) en de RDW onderzocht hoe rijlessen en praktijkexamens in gesloten voertuigen (auto, vrachtauto, bus, tractor) op een veilige en werkbare manier kunnen worden uitgevoerd. Er vinden tests plaats met fysieke aanpassingen in het voertuig in combinatie met hygiëne- en gedragsprotocollen. Dit wordt op korte termijn afgerond. Daarna kunnen bij een positieve uitkomst de rijlessen en rijexamens op een veilige manier worden hervat. Dit geldt ook voor de praktijkexamens voor rij-instructeurs en voor de praktijktrainingen nascholing (en theoretische nascholing met een component in het voertuig).

De branche in kerncijfers

  • 8.000 rijscholen
  • 14.000 bevoegde rij-instructeurs
  • 1,5 miljoen toetsen en rijexamens per jaar, waarvan ruim de helft theorie-examens
  • Ruim 220.000 verplichte nascholingsdagen (code 95) door beroepschauffeurs
Ophef over artikel Telegraaf

Ophef over artikel Telegraaf

Er is de afgelopen dagen veel ophef ontstaan over een artikel in de Telegraaf met als kop “CBR vertrouwt op afrijden met folie”.

Ongetwijfeld hebben jullie allemaal vernomen van het artikel in de Telegraaf en diverse andere media van Alexander Pechthold en Ruud Rutten.
Pechtold heeft aangegeven niet langer te willen wachten op actie van I&M over onze branche en het afnemen van rijexamens. Samen met FAM, CBR, LBKR, BOVAG, en VRB hebben wij ettelijke protocollen geschreven. Bv. voor de instructeur, de kandidaat, het leslokaal enz. vervolgens hebben wij in werkgroepen uitgewerkt hoe gefaseerd weer op te starten op het moment dat het kabinet hiervoor groen licht geeft. Een van de door het CBR en FAM genoemde opties zijn zoals jullie weten folie in de C en mogelijk ook in de B voertuigen. De Telegraaf heeft dit echter zo expliciet opgepakt dat het er op leek dat wij volgende week allemaal met schermen rondrijden. Dit gaat niet gebeuren! allereerst zal het verhaal van Mark Rutte vanavond erg belangrijk zijn. Vervolgens moeten wij als branche gaan kijken waar onze kansen liggen. Daarna zullen we weer met I&W en RIVM aan tafel moeten want Mark Rutte gaat echt niet specifiek in op de rijschool branche. Wat jammer is aan het verhaal in de Telegraaf dat het eigenlijk alleen maar gaat over spatschermen in de voertuigen.

De boodschap is eigenlijk, er zijn veel mogelijkheden en spatschermen zou er een kunnen zijn. Maar starten met bv theorie, toets besloten terrein Code 95 A en AM BE en C zullen als eerste aanbod komen kwam er eigenlijk totaal niet uit.

Dus koop nog niks. Laat nog niks inbouwen. Wacht af tot vanavond of Mark Rutte wel of geen stappen wil maken en dan kunnen wij weer verder met onderzoek naar de mogelijkheden per 29 april, begin mei, of zelfs nog later.

Met vriendelijke groet,
Jos Post

Brancheverenigingen lobbyen samen voor overheidssteun rijschoolhouders.

Brancheverenigingen lobbyen samen voor overheidssteun rijschoolhouders.

Zoals u in diverse media heeft kunnen lezen, heeft LBKR de afgelopen weken op allerlei manieren gelobbyd voor steun van de overheid voor rijschoolhouders. De oproep is daarbij telkens een verbod op rijlessen geven en financiële bijstand aan rijschoolhouders. De oproep voor financiële steun doen wij gezamenlijk met de brancheverenigingen FAM, VRB en BOVAG zoals hier is te lezen. Ook zetten wij samen met CNV-Vakmensen hier op in richting de politiek.

Afgelopen weekend hebben de wij gezamenlijk met de verenigingen Bovag, VRB, en FAM een brandbrief gestuurd naar de verschillende ministeries.
De brief is hier te lezen.

Verbod op rijlessen

Verbod op rijlessen

>>> Maatregelen verlengd tot 28 april 2020 <<<

De genomen maatregelen i.v.m. het Coronavirus zijn verlengd tot en met 28 april 2020.
Dit heeft het kabinet in een persconferentie van dinsdag 31 maart j.l. bekend gemaakt.

———

In de aanvullende maatregelen van 23 maart in de strijd tegen het Coronavirus staat het zwart op wit. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er geen 1,5 m afstand tot de klant gehouden kan worden. Dat geldt ook voor rijinstructeurs. Toch rijles geven kan een boete opleveren. De maatregel geldt voor alle categorieën. De aanvullende maatregelen die het kabinet genomen heeft gelden in ieder geval tot en met 6 april.

Er heerste veel onduidelijkheid in de rijschoolbranche. Was rijles geven wel of niet toegestaan. Met de nieuwe maatregelen van maandag 23 maart en de nadere verklaring van 24 maart is het nu heel duidelijk. Het geven van rij-instructie is aangemerkt als contactberoep. Daarom mogen alle rijscholen in ieder geval tot 6 april geen rijlessen aanbieden. Dat geldt voor alle categorieën. Uiterlijk 6 april wordt besloten over het al dan niet verlengen van de maatregel.

Zie ook het artikel op Rijschoolpro: https://www.rijschoolpro.nl/autonieuws/2020/03/25/eindelijk-duidelijkheid-verbod-op-rijlessen/

SP-Lid stelt vragen aan minister

SP-Lid stelt vragen aan minister

SP-Lid Cem Laçin stelt vragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de gevolgen van de nieuwe Coronamaatregelen voor rijschoolhouders en rij-instructeurs.

De onduidelijkheid in de rijschoolbranche was voor Laçin aanleiding om aan minister Cora van Nieuwenhuizen vragen te stellen over de situatie voor rijscholen. De hamvraag: mogen rijlessen nog doorgang vinden? En is er onderscheid te maken in verschillende soorten rijles zoals auto, motor of brommer? Laçin vraagt de minister per ommegaande of toch in ieder geval voor 31 maart te beantwoorden.Schriftelijke vragen van het lid Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de gevolgen van de nieuwe Coronamaatregelen voor rijschoolhouders en rij-instructeurs.

1. Wat is uw reactie op het bericht dat 80% van de rijscholen haar deuren sluit vanwege het Coronavirus? 1)

2. Wat vindt u van de uitslag dat slechts een derde van de branche denkt deze crisis te kunnen overleven, en wat kunt u daaraan doen?

3. Kunt u ondubbelzinnig aangeven of rijlessen wel of niet door mogen gaan? Kunt u daarbij tevens rekening houden met de verschillende soorten rijles, zoals auto, motor of brommer?

4. Kunt u, gelet op de onduidelijkheid voor de sector, deze vragen per ommegaande maar uiterlijk 31 maart beantwoorden?

1) RijschoolPro: “80 procent rijscholen sluit deuren vanwege coronavirus” via https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/03/23/80-procent-van-de-rijscholen-tijdelijk-gestopt-met-lessen-vanwege-coronavirus/?gdpr=accept >>>> Aanvulling op bovenstaande vragen: <<<<<<
Vanavond 24 maart heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt dat ook rij-instructeurs onder de contactberoepen vallen. Dit houdt in dat tot minimaal 6 april geen rijlessen mogen worden gegeven. Zie voor meer info de website van de rijksoverheid (punt 4). https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart

Coronavirus

Coronavirus

Gezien alle ontwikkelingen op dit moment in de wereld en dus ook in Nederland vinden wij dat ook de rijschoolbranche hierin de maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen.

Er zijn van overheidswege geen duidelijke regels omtrent het geven van rijlessen. Er kan en mag dus rijles gegeven worden, tenminste als dit met wederzijdse instemming geschiedt.
Als LBKR adviseren wij onze leden hun verantwoordelijkheid te nemen en tijdelijk te stoppen met alle activiteiten. Onze prioriteit op dit moment is de gezondheid van iedereen.
Het is ondoenlijk om in een lesauto (gesloten ruimte) aan de regels van het RIVM te voldoen (1,5 meter tussenruimte) en ook het regelmatig schoonmaken van het interieur van de auto is een wassen neus. Denk maar aan een stuuringreep.
We realiseren ons terdege dat er voor een aantal van ons zeer moeilijke tijden zijn aangebroken. We snappen ook als geen ander dat als je kosten doorlopen en je geen inkomen hebt, het besluit om te stoppen verschrikkelijk moeilijk is. Wij hopen op snelle actie in Den Haag voor een verplichte stop en waarbij financiële steun toegezegd wordt.
We wensen al onze collega’s heel veel sterkte en wijsheid.

Chat openen
Hallo, kunnen wij je helpen? Wij geven zo snel mogelijk antwoord.