MOMENTEEL WERKEN WE DRUK AAN EEN NIEUWE WEBSITE. IN JANUARI IS DEZE GEREED. HIERDOOR ZIJN ENKELE ITEMS MOMENTEEL NIET ZICHTBAAR. ONZE EXCUSES HIERVOOR!

Als lid van onze vereniging kunt u meebeslissen over zaken die u direct aangaan.
De missie van de vereniging LBKR is het behartigen van de belangen van rijinstructeurs, rijscholen en verkeersscholen. Wij willen bijdragen aan het vinden van oplossingen die de kwaliteit in de rijschoolbranche bevorderen.

WIE ZIJN WIJ?

Hartelijk welkom op de website van de vereniging LBKR. LBKR staat voor Landelijke Beroepsvereniging Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche. De naam zegt het al: wij zijn er voor de kwaliteitsbevordering van zelfstandig ondernemer tot instructeur in loondienst. Kortom: voor alle in onze rijschoolbranche werkzame rijopleiders.

De vereniging bestaat uit actieve, enthousiaste rijinstructeurs met passie voor het vak en is ontstaan uit onvrede over het huidige WRM bijscholingssysteem. Met name in relatie tot de sanctie op de huidige praktijkbegeleiding. Door ons toedoen kreeg dit in de Tweede Kamer al heel wat aandacht met als gevolg dat de sanctie na het ingaan van de gewijzigde WRM (wellicht 1 januari 2020) een educatieve sanctie wordt. De rijinstructeur raakt het pasje na een derde onvoldoende praktijkbegeleiding dus niet meer kwijt maar gaat een extra bijscholingstraject in zodat hij zijn werk kan blijven doen. Aan een goede invulling van deze vernieuwde sanctie wordt momenteel nog hard gewerkt.

Gesprekken met de politiek, brancheverenigingen, instructeursopleidingen, IBKI en CBR staan dan ook regelmatig op de agenda. Deze gesprekken beperken zich intussen niet meer tot de vernieuwde WRM maar gaan onder andere ook over de wachttijden voor rijexamens en de problematiek bij de medische afdeling van het CBR.

Ons bestuur overlegt regelmatig over oplossingen die de kwaliteit van onze branche bevorderen en we  zetten ons in voor een eerlijk bijscholingssysteem, zowel theoretisch als praktisch. Dit past prima in een kwaliteitsregister. Eind 2018 is er in de tweede kamer een een motie aangenomen die pleit voor een rijscholenregister.

Om de belangen van rijinstructeurs en rijschoolhouders zo goed mogelijk te behartigen, werken wij nauw samen met CNV Vakmensen en Stichting ZZP Nederland.

VACATURE

LBKR zoekt penningmeester

Landelijke Beroepsvereniging Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche is op zoek naar een penningmeester. LBKR is een jonge, actieve vereniging voor rijschoolhouders en rijinstructeurs in loondienst. De vereniging is de afgelopen tijd enorm gegroeid en wij hebben ons team al flink uitgebreid. Het aantal sponsoren neemt razendsnel toe. Het contact met onze leden en sponsoren wordt goed onderhouden. Dit doen wij o.a. via online Zoom-sessies, fysieke bijeenkomsten en telefonisch contact. Wij zijn en blijven graag makkelijk benaderbaar.

Functie-inhoud

 • Het bijhouden van in -en uitgaven
 • Het maken van een jaarverslag
 • Het onderhouden van contact met de kascommissie
 • Het bijhouden van de ledenadministratie
 • Het bijhouden van de facturatie aan leden en sponsoren

De LBKR zoekt zo spoedig mogelijk een penningmeester m/v

Wij zoeken iemand die:

 • Ervaring heeft met bovengenoemde taken
 • Affiniteit heeft met de rijschoolbranche
 • Graag meedenkt over veranderingen binnen de rijschoolbranche

Wij bieden:

 • Samenwerking binnen een team waar passie en kennis samenkomen
 • Mogelijkheid om een concrete bijdrage te leveren aan de op handen zijnde veranderingen binnen de rijschoolbranche
 • Werken met geautomatiseerd systeem
 • Een passende vrijwilligersvergoeding

Contact- en vacature informatie

Voor informatie over onze vereniging, zie https://lbkr.nl

Bent u geïnteresseerd, stuur dan uw motivatie met een korte, op de functie toegespitste CV naar: info@lbkr.nl t.a.v. Tamara Quint.

 • De mening van elke instructeur telt! Wij willen jullie een stem geven richting de diverse instanties
 • Een rechtvaardig bijscholingssysteem,
  zodat iedere rijinstructeur zich
  persoonlijk kan blijven ontwikkelen in relevante onderwerpen
 • Hogere instroomeisen realiseren en de
  kwaliteit van de opleiding blijven verbeteren

Onze Speerpunten:

 • Een eerlijke beloning voor een ieder
  die in de rijschoolbranche werkzaam is
 • Meedenken over een goede
  invulling van de nieuwe WRM
 • Meer eenheid krijgen in de
  branche. Zo krijgt de overheid
  een partner die een groot
  deel van de rijschoolbranche
  vertegenwoordigt

NIEUWSBERICHTEN

5 December 2018

Anderhalf jaar na het indienen van de petitie en het manifest heeft een grote meerderheid in de Tweede Kamer gestemd voor afschaffing van de sanctie op het praktijkexamen.

Ook wij hebben recht op steunmaatregelen.

4 februari 2021

De aangekondigde steunpakketten i.v.m. corona, vinden wij uitermate teleurstellend voor de rijschoolbranche.

BINNENKORT VINDT U HIER DE SPONSOREN VAN LBKR. MOMENTEEL IS DIT GEDEELTE IN ONDERHOUD. EXCUSES VOOR HET ONGEMAK.

 
Wij werken nauw samen met onderstaande partners.

  

Lid worden!

U kunt al lid worden voor een bedrag van €50 per instructeur. We hebben dit bedrag bewust laag gehouden zodat we ons ledenaantal de komende tijd flink zien groeien. Een hoger jaarlijks bedrag is uiteraard ook mogelijk. Klik op de knop lid worden die op verschillende plaatsen op onze pagina te vinden is.

Kortingen

Als lid van onze vereniging kunt u gebruik maken van diverse kortingen en acties die onze sponsoren en korting verleners aanbieden.

Voordelen op:

 • Nieuwe website
 • Online plan- en facturatiesoftware
 • Autoverzekeringen
 • Brandstoffen en tankpassen
 • Antislip trainingen
 • Bijscholing
 • Instructeursspiegels
 • Gratis adviesgesprek over juridische vraagstukken
 • Vakanties in Frankrijk / Oostenrijk
 • Diverse documenten (voorbeeldteksten) voor zakelijk gebruik

 

 

Waarom LBKR?
Hartelijk dank voor uw interesse in onze vereniging LBKR. De vereniging bestaat uit actieve, enthousiaste rijinstructeurs met passie voor het vak.
De LBKR is als stichting ontstaan vanuit onvrede over het WRM bijscholingssysteem. Met name in relatie tot de sanctie op de huidige praktijkbegeleiding.

Daarom staan gesprekken met zowel de politiek, brancheverenigingen, rijinstructeursopleidingen, IBKI als het CBR regelmatig op de agenda.
Deze gesprekken beperken zich intussen niet meer uitsluitend tot de vernieuwde WRM. Ze hebben intussen ook de wachttijden voor rijexamens en de problematiek bij de medische afdeling van het CBR als onderwerp.

Al sinds de oprichting van onze stichting (inmiddels een vereniging) werken wij samen met diverse sponsoren die onze leden op verschillende gebieden kortingen verlenen. Wie deze sponsoren zijn en welk soort kortingen zij u als lid van onze vereniging te bieden hebben, treft u aan op deze website op de pagina sponsoren.

Eens per jaar organiseren we voor zowel leden als andere belangstellenden een bijeenkomst. Tijdens een minibeurs presenteren onze sponsoren zich dan en bovendien nodigen we een interessante gastspreker uit.
De ledenvergadering vind eveneens jaarlijks plaats. Elk lid wordt hier persoonlijk voor uitgenodigd.

Besluit u na het lezen hiervan lid te worden van onze vereniging meldt u zich dan aan via onze website.
Met uw lidmaatschap ondersteunt u ons bij het zoeken naar en vinden van oplossingen om de kwaliteit van onze branche nog verder te verbeteren.

Toekomstige plannen LBKR
Ons doel is om in de toekomst meer eenheid te krijgen in de rijschoolbranche. Hoe meer we met elkaar samenwerken hoe sterker we staan. Op dit moment zijn we druk in gesprek met de Tweede Kamer leden over de invulling van de nieuwe WRM die er gaat komen, wij gaan voor een rechtvaardig bijscholingssysteem zodat iedere rijinstructeur zich persoonlijk kan blijven ontwikkelen.

Graag willen we als vereniging de belangen behartigen van alle rijinstructeurs en maken we ons hard voor een eerlijke beloning voor een ieder die werkzaam is in de rijschoolbranche.

Behaalde doelen
Behaalde doelen:

 • Oprichten stichting LBKR
 • Aanbieden Manifest aan Tweede Kamer leden
 • Vervolgdocument geschreven en aangeboden aan Tweede Kamer leden
 • Samenwerking gezocht met diverse sponsoren en korting verleners
 • Algemene voorwaarden opgesteld
 • Lesovereenkomst opgesteld
 • Bijeenkomsten voor de rijschoolbranche georganiseerd
 • Keiharde sanctie in de WRM veranderd in educatieve sanctie
 • Rijleskeurmerk is van start gegaan op 1 januari 2019
 • Lesprijsberekening laten maken
 • Politiek spreekuur georganiseerd
 • Het eerste Broodfonds voor rijschoolhouders opgericht
 • Stichting omgezet naar vereniging LBKR
 • Installeren Raad van Toezicht
 • Uitbrengen eerste LBKR Magazine

Manifest
MANIFEST

Maak van de huidige praktijkbegeleiding een échte praktijkBEGELEIDING.

Vanwege gezamenlijke constatering over de onjuiste uitwerking van het huidige WRM systeem en de sanctie op de huidige praktijkbegeleiding onder rijinstructeurs en verkeersscholen, hebben rijinstructeurs en rijschoolhouders zich gegroepeerd in het LBKR. Dat staat voor Landelijke Beroepsgroep Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche. De LBKR staat voor kwaliteit en ontwikkeling van de rijinstructeurs.

Wij constateren dat

De sanctie die er is wanneer een rijinstructeur ‘onbekwaam’ wordt bevonden, is een disproportionele straf en voegt niks toe aan de bagage van rijinstructeurs. Het beoogde doel van de huidige praktijkbegeleiding heiligt niet het middel, namelijk de rotte appels te onderscheiden van de goedwillende rijinstructeurs.
Het LBKR sluit sancties, wanneer een rijinstructeur zich niet aan de verplichte bijscholing houdt of zich anderszins aantoonbaar misdraagt (denk aan fraude of meerdere meldingen van intimidatie), niet uit maar vraagt de Tweede Kamer een wijdere range van sanctioneren te ontwikkelen of door te voeren dan het huidige beleid voorschrijft.

Dat opleiding en ontwikkeling, als onderdeel van vakbekwaamheid, belangrijk is wordt volledig gedragen door de rijschoolbranche, ook het LBKR onderstreept dit belang ten zeerste. Het LBKR hoopt juist met dit manifest de Tweede Kamer meer inzicht te verschaffen inzake de onwenselijke uitwerking van de huidige regeling in de praktijk.

Ons huidig systeem

De bijscholing in zijn huidige vorm bestaat uit zes dagdelen theoretische bijscholing en twee praktijkexamens die een rijinstructeur om de 5 jaar moet afleggen. Bij het falen van het tweede praktijkexamen moet de rijinstructeur per direct stoppen met het uitoefenen van zijn geliefde vak met alle gevolgen van dien, ook al is het termijn van de eerdere voor 5 jaar afgegeven vakbekwaamheid nog niet verstreken.
Leerlingen die in dit systeem geforceerd dienen mee te werken aan dit praktijkexamen zijn vaak erg gespannen, omdat men vreest dat een instructeur door hun toedoen zou kunnen zakken. Volgens de huidige regeling zijn rijinstructeurs afhankelijk van de betrouwbaarheid van de leerling: Wanneer een rijinstructeur ’s ochtends om 9:00 uur een praktijkexamen heeft gepland en de leerling belt om 8:00 af omdat deze bijvoorbeeld ziek is, is de rijinstructeur gezakt.
Het huidig protocol dient mooi als basis voor een beginnend rijinstructeur en wordt gebruikt als een rode draad door zijn lesmethode heen en om zich door te ontwikkelen als rijinstructeur. Er zijn meerdere manieren en processen nodig om een leerling goed op te leiden, wat als er afgeweken wordt van het standaard? Is het dan per definitie een slechte rijinstructeur? Zijn de klanten ontevreden? Iedere rijinstructeur is anders, iedere leerling is anders. Niet iedere leerling vraagt dezelfde aanpak, rijinstructeurs hebben vaak te maken met faalangstige, eigenwijze en overmoedige leerlingen. Leerlingen met stoornissen in het autistisch spectrum, taalachterstanden etc. Daar pas je je onderwijsstrategieën op aan. Een standaard protocol is hier niet afdoende. Het gaat erom met welke attitude de leerling na het behalen van zijn rijbewijs het verkeer in gaat, daar ligt het probleem. Dit wordt niet opgelost door alle rijinstructeurs steeds weer op de competenties te toetsen die wij bij het beginnersexamen al hebben afgelegd.

Het praktijkexamen in zijn huidige vorm is onevenredig omdat:

• Het eerste en tweede examen door verschillende examinatoren afgenomen wordt.

• Er een te grote differentie heerst in de interpretaties van de examinatoren. Er wordt subjectief beoordeeld.

• Onze examens worden ontworpen door examinatoren die tegelijk ons examen ook afnemen. Een slager die zijn eigen vlees keurt kan en mag niet. Het IBKI heeft hierin een monopoliepositie.

Wat nodig is: een goede leercultuur

Ons huidig systeem van bijscholing brengt ons niets nieuws. De brancheorganisaties in onze sector, vertegenwoordigen slechts 15% van onze branche. Wat wij missen in de branche en bij de brancheorganisaties èn waar LBKR zich dus sterk voor maakt, is een leercultuur in onze branche. De kwaliteit verhogen in de branche. Het LBKR hoopt dan ook met de Tweede Kamer, brancheorganisaties en opleiders onze uitgezette plannen (welke in een document gedetailleerd uiteen gezet zijn) en kennis uit te kunnen wisselen en zo wellicht een pilot op te kunnen zetten voordat er een nieuwe WRM komt.

Waarom dat zo hard nodig is

Wij zijn trots op ons vak, want ons hart ligt bij de branche. Wij helpen mensen hun rijbewijs te behalen en willen dat onze leerlingen op een zo veilig en verantwoordelijke manier deel gaan nemen aan het verkeer. Dat willen wij graag blijven doen, maar rijinstructeurs moeten zich verder ontwikkelen en niet stil blijven staan. Het zou fijn zijn dat rijinstructeurs meer aanzien krijgen en respect, want dat verdient ons vak.
Wij ontkennen niet dat er een aantal misstanden zijn in de rijschoolbranche. Dat de ‘rotte appels’ nog steeds rondrijden is helaas een feit.

Hoe doen wij dat

De eerste vraag die gesteld moet worden: Wat is de definitie van kwalitatief rijonderricht?
Verkeersveiligheid is natuurlijk de allereerste voorwaarde die op kwaliteit gebied gesteld wordt.
De definitie van kwaliteit in de rijschoolbranche is afhankelijk van een aantal factoren zoals; houding, opleiding, ervaring, prestatie, kennis en motivatie van een rijinstructeur. Oftewel het geheel aan eigenschappen dat van belang is voor het imago van een goede rijinstructeur.

We kunnen dichtbij het antwoord komen als we onderstaande definities meenemen. Zonder de rijinstructeur in zijn vrijheid van onderwijs aan te tasten en deze in een keurslijf van een protocol te dwingen.

• Kwaliteit is streven naar verbetering
• Kwaliteit is weten wat je doet en daar moet je aan werken.
• Kwaliteit is wat de leerling van de instructeur verwacht.
• Werken aan kwaliteit begint bij goede organisatie én bijscholing.

Hoe bereiken we de hoogst mogelijke vorm van kwaliteit en wat is de manier om daar te komen.

In plaats van een praktijkbegeleiding die op dit moment alles behalve competentiegericht is, kunnen we denken aan verplichte actieve ‘professionaliseringsactiviteiten’. Een leercultuur bevorderen die zorgt voor daadwerkelijke ontwikkeling van rijinstructeurs en daarmee bijdraagt aan een verbetering van de verkeersveiligheid. Door een leercultuur te ontwikkelen, maak je de kwaliteit duurzamer.

Wij zijn van mening dat voor twee verschillende doelen, er twee verschillende middelen moeten worden ingezet.

• Hoe weren we de rotte appels in de branche.
• Hoe zorgen we voor kwalitatief betere bijscholing.

Doel 1. Rotte appels weren.

• Introduceren VOG
• Aanscherpen instroomeisen.
• Aanscherpen inhoud van opleiding tot rij-instructeur.
• Invoering van Kwaliteitsregister
• Landelijk klachtencommissie voor rijscholen
• Pertinente controle WRM pas bij aanvang examen CBR.

Doel 2. Kwalitatieve bijscholing. Leren kan op allerlei manieren.

• Invoering van bijscholing door intervisie. Hierdoor wordt er gewerkt aan meer gedeelde opvattingen over het handelen in praktijksituaties.
• Inzetten van ervaringsdeskundigen, denk hierbij aan psychologen, juristen, EHBO’ers, coaches , gedragsdeskundigen, verkeersdeskundigen etc.
• Verplichte theoretische bijscholing om de kennis in huis te halen. Nu is er nog keuze uit verschillende onderwerpen. Maar de wet is aan verandering onderhevig, dus deze zou verplicht gesteld kunnen worden en daarnaast een keuze uit facultatieve onderwerpen.

Dit is te realiseren in, door net als onze theoretische bijscholing de praktijk richting deze manier in te laten vullen door de overheid erkende geaccrediteerde scholingsinstituten die de opleiding tot rijinstructeur verzorgen. Dáár ligt de kennis.
Het IBKI houdt zijn functie als exameninstituut, voor beginnende instructeurs. Een examen kan volgen na een theoretische bijscholing. Iedere instructeur heeft dan hetzelfde examen en kan daardoor onmogelijk aan subjectiviteit ten prooi vallen.

Concluderend

De LBKR staat voor kwaliteit in onze branche en wil met het uiteenzetten van onze oplossingen, vastgelegd in een document de Tweede Kamer overtuigen van een andere aanpak van de WRM. Wij vragen om kritisch te kijken naar de functionaliteit van de praktische vijfjaarlijkse examens en zich af te vragen of de huidige sanctie daadwerkelijk in staat is gebleken onze kennis te vergroten, effectief genoeg is gebleken om de ‘rotte appels’ eruit te filteren maar bovenal eerlijk en terecht is in geval van ontzeggen van de instructiebevoegdheid. Wij zijn voorstander van actieve professionaliseringsactiviteiten, intervisie, coaching en verplichte bijscholing op diverse gebieden. Wij gaan daar graag nader over in gesprek, jullie ook?

Vervolgdocument
Wij gaan graag verder in gesprek over de kwaliteit in de rijschoolbranche, u ook?

Vervolgdocument Stichting LBKR.

​Voor u ligt het vervolgdocument van de stichting LBKR, wat staat voor Landelijke Beroepsgroep Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche. Het vervolgdocument is een vervolg op ons manifest ‘kwaliteitsverbetering rijschoolbranche’ en de petitie “Stop het verplichte 5 jaarlijkse examen” die wij op 13 juni 2017 aan de leden van de commissie Infrastructuur en milieu hebben overhandigd. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat wij in de afgelopen periode meerdere malen een positief antwoord mochten ontvangen in gesprekken over ons manifest van zowel deTweede Kamerleden alsook de rijschoolbranche.

Aanleiding voor het schrijven van dit document is het uiteen zetten van onze standpunten uit het manifest over de toenemende zorg over de kwaliteit van de ‘rijschoolbranche’. De rijinstructeurs worden klem gezet tussen de realiteit van lesgeven en de bedachte bijscholing die niet afkomstig zijn van enige vakkundige kennis uit de branche. Het is voor het LBKR een verontrustende gedachte dat de ontwikkeling van onze toekomstige rijbewijsbezitters af hangt van de huidige praktijkbegeleiding die op dit moment alles behalve competentiegericht is.

Waar het LBKR onderscheidend in is geweest, is dat wij het hart van de branche er dicht bij hebben betrokken om tot dit vervolgdocument te komen. Alle bestuursleden van het LBKR zijn zelf actief werkzaam als rijinstructeur. En ter inspiratie zijn we gaan praten met mensen die actief zijn in de branche. Diverse opleiders van rijinstructeurs, rijinstructeurs, rijschoolhouders en vertegenwoordigers van hen. Ook werkt het LBKR nauw samen met CNV-Vakmensen en ZZP-Nederland. Vanuit al deze gesprekken hebben we randvoorwaarden geformuleerd die nodig zijn om een kwaliteitsslag te maken in de branche.

Instroomeisen

​In ons manifest hebben wij benoemd dat aanscherping van de instroomeisen noodzakelijk is. Dit om te voorkomen dat er zogenaamde ‘rotte appels’ in de rijschoolbranche werkzaam raken. Tevens kan door het aanscherpen van de instroomeisen voorkomen worden dat mensen er tijdens de opleiding pas achter komen dat zij niet de basiscompetenties bezitten. Het is voor deze mensen frustrerend dat hen dat niet eerder is verteld en voor hen jammer van de gemaakte opleidingskosten. Anderzijds vinden wij dat iedereen die goed kan autorijden, enige rijervaring heeft en de Nederlandse taal machtig is, de kans moet krijgen om zich tijdens de opleiding en stage te ontwikkelen naar een goed en acceptabel basisniveau om daarna als rijinstructeur aan de slag te kunnen.

​Concreet komt dit neer op de volgende instroomeisen:

Een recente VOG

Minimaal 5 jaar in het bezit van het rijbewijs

Een rijproef -> Op hetzelfde niveau en met dezelfde eisen als bij de sollicitatie procedure bij het CBR word gehanteerd

Minimaal MAVO of VMBO niveau. Degenen die niet aan deze eis kunnen voldoen kunnen alsnog aan de eisen voldoen door een taaltoets op het hiervoor genoemde niveau af te leggen waarvoor een voldoende wordt behaald.

Opleiding tot rijinstructeur

​Wanneer aan bovenstaande eisen kan worden voldaan, kan aan de opleiding worden begonnen. In grote lijnen kunnen wij ons vinden in hoe de opleiding en examinering van toekomstige rijinstructeurs er op dit moment uitziet. Wel kan deze op enkele onderdelen verbeterd en aangescherpt worden zodat de kwaliteit van een beginnend rijinstructeur zal worden vergroot. Wij komen daarom met de volgende verbetervoorstellen:

Alle handelingsanalyses zullen in de opleiding aan bod moeten komen en vervolgens geëxamineerd worden Noot: Nu wordt slechts de handelingsanalyse van één door de instructeur in opleiding zelf gekozen lesonderwerp geëxamineerd.

Tijdens de opleiding dient er een antisliptraining bij een geaccrediteerde opleider te worden gevolgd.

Informatie in de opleiding verwerken waarvan het CBR vindt dat iedere toekomstige rijinstructeur van op de hoogte zou moeten zijn.

Stage. Tijdens de opleiding minimaal 40 uur passieve stage. Wanneer de opleiding en alle examens zijn afgerond minimaal 40 uur actieve stage. Stage dient te worden gevolgd bij een rijinstructeur die minimaal 5 jaar ervaring heeft in het vak.

Bijscholing

Het doel van bijscholing hoort te zijn, de rijinstructeur te stimuleren om kwaliteit te blijven leveren en mee te laten gaan met veranderingen op verschillende gebieden die belangrijk zijn op het vak van rijinstructeur goed uit te kunnen voeren.

Dit doel wordt niet bereikt door rijinstructeurs 1 keer in de 5 jaar, steeds weer op dezelfde competenties te toetsen. Door het eindexamen dat rijinstructeurs hebben afgelegd, heeft iedere rijinstructeur immers al laten zien over deze competenties te bezitten.

Het allerbelangrijkste aspect waaruit blijkt dat de huidige bijscholing zijn vakkundigheid nalaat, is dat er naast de professionele kennis niet gekeken wordt naar de ervaringskennis die meer dan in welk beroep dan ook, juist de vorm geeft aan dit beroep.

Het sanctioneren van rijinstructeurs op een examen wat subjectief beoordeeld wordt, door examinatoren die zelf nog nooit een rijles gegeven hebben is ongefundeerd. Het LBKR krijgt schrijnende verhalen binnen van gesanctioneerde rijinstructeurs. Rijinstructeurs met meer dan 30 jaar ervaring, hoge slagingspercentages en goede recensies komen op straat te staan.

Daarom zijn wij voorstander van actieve professionaliseringsactiviteiten, intervisie, coaching en verplichte bijscholing op diverse gebieden. Door het meedoen aan de hiervoor genoemde ‘bijscholingsactiviteiten’ en met een bijbehorend puntensysteem te werken, zal de rijinstructeur gestimuleerd worden zich door te ontwikkelen in zijn of haar vak en/of specialisaties te ontwikkelen die bij de rijinstructeur passen en waar de markt/consument behoefte aan heeft. Het puntensysteem kan worden ingepast in een kwaliteitsregister waar wij verderop in het document dieper op in zullen gaan.

Daarnaast vinden wij het een gebrek binnen het huidige systeem dat de kennis van de wegenverkeerswet en andere relevante wetgeving niet wordt getoetst bij rijinstructeurs. De wetgeving is aan veranderingen onderhevig, denk bijvoorbeeld aan nieuwe verkeersborden en nieuwe voertuigen op de weg zoals de Pedelec. Wat ons betreft moet minimaal 1 maal in de 5 jaar iedere rijinstructeur theoretisch worden getoetst op deze voor ons vak relevante kennis.

Sanctioneren

​Het doel van kunnen sanctioneren in de rijschoolbranche is, de rijinstructeurs en/of rijschoolhouders die er een puinhoop van maken uit de branche te halen. Vanaf 2009 tot op heden is daar het middel, sanctie op de praktijkbegeleiding voor ingezet. Helaas zonder het gewenste resultaat. Gelukkig zijn het excessen, maar er zijn helaas nog steeds frauderende rijschoolhouders en handtastelijke rijinstructeurs. Ook zijn er nog steeds rijscholen die structureel een zeer laag slagingspercentage hebben en waar klanten klachten over hebben.

Wij stellen dan ook dat de sanctie op de praktijkbegeleiding niet dat gene doet wat het hoort te doen. Wij begrijpen de wens vanuit de overheid om te kunnen sanctioneren zodat de rotte appels uit de branche kunnen worden gehaald. Het gaat immers om het belang van de verkeersveiligheid en het belang van de consumenten. Wij hebben dezelfde wens, maar zetten voor twee middelen twee doelen in.

Wij zien graag dat alleen die rijscholen en/of rijscholen worden gesanctioneerd, die dat ook verdienen. De sanctie op de praktijkbegeleiding slaat daarbij de plank volledig mis. Wij zien ook in dat de mogelijkheid tot sanctioneren aanwezig moet zijn. Daarom zien wij graag een ander middel om de kwaliteit binnen de branche te waarborgen en waarbij ook de mogelijkheid aanwezig is om te sanctioneren, namelijk een kwaliteitsregister met bijbehorende kwaliteitscommissie.

Kwaliteitsregister

LBKR ziet de mogelijkheden in van een kwaliteitsregister voor rijscholen. Een kwaliteitsregister stelt de professionaliteit van de beroepsbeoefenaars objectief en betrouwbaar vast, en biedt daarmee een helder inzicht in de kwaliteit en beroepsbeoefening van werkende rijinstructeurs.

Het LBKR heeft hierbij goed gekeken naar andere branches waar dit register al lang en naar volle tevredenheid gebruikt wordt. Bijvoorbeeld in de zorg. Het LBKR heeft ook gesproken met tandartsen, doktoren en psychologen. Alle registers hebben hetzelfde doel; het handhaven van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Het kwaliteitsregister moet een belangrijke basis hebben. Dat noemen we de professionele standaard. Deze dient samengesteld te worden door de beroepsgroep zelf, in samenwerking met opleiders, instructeurs, en rijschoolhouders.

Dus deze partijen bepalen gezamenlijk wat je als rijinstructeur aan deskundigheidsbevorderende activiteiten zou moeten doen, om zo steeds goede kwaliteit van rijles te kunnen blijven bieden.

Iedere instructeur maakt een eigen portfolio aan in het register, hier worden deskundigheidsbevorderende activiteiten bijgehouden en kan er om de 5 jaar herregistratie worden aangevraagd. De portfolio is alleen zichtbaar voor de instructeur en een daarvoor aangewezen instantie. Een klein gedeelte zal openbaar worden gesteld. Daarover meer onder het kopje Wat kan openbaar in het kwaliteitsregister en waarom?

Ook accreditatie is een belangrijke pijler van het register. De punten die je moet halen om tot herregistratie te komen, komen voort uit het volgen van geaccrediteerde scholing. De scholingen of de aanbieders van deze scholing dienen door een onafhankelijke accreditatiecommissie te worden beoordeeld. Zo is ook de kwaliteit van de scholing in de catalogus van het Kwaliteitsregister Rijscholen geborgd.

Het is de bedoeling dat iedere rijinstructeur zich om de 5 jaar moet laten herregistreren, wanneer deze werkzaam wil blijven in de branche. Ook de gevolgde bijscholingen worden hier geregistreerd. Dit kwaliteitsregister is een systeem dat opgezet kan worden in samenwerking met een onafhankelijk bureau die hier ervaring heeft met het opbouwen van dergelijke registers. Hier volgen een aantal voorbeelden waaraan een rijinstructeur moet voldoen:

​Wanneer blijkt dat een rijschool niet (tijdig) aan zijn bijscholing heeft voldaan, kan een (voorlopige) sanctie volgen. Dit betekent verwijdering uit het kwaliteitsregister. Met (tijdelijk) inlevering van zijn WRM pas. Wanneer de instructeur weer gemachtigd is om rijonderricht te geven, dient deze zich opnieuw te registreren.

Wanneer een rijinstructeur gesanctioneerd is, wordt via het registratiesysteem een melding gemaakt bij het CBR en krijgt deze geen bevoegdheid meer tot het reserveringssysteem van het CBR.

Wanneer een rijschoolhouder een rijinstructeur bewust in loondienst voor zich laat werken als rijinstructeur, terwijl deze zijn herregistratie niet in orde heeft, kan er ook een boete opgelegd worden aan de rijschoolhouder door de kwaliteitscommissie.

Per rechtspersoon kan er maar één rijschool geregistreerd worden. Dit om sjoemelende en frauderende rijscholen uit te sluiten.

De rijschoolhouder en/of rijinstructeur dienen een recente VOG te overleggen.

Wanneer de rijinstructeur minder dan 24 maanden in Nederland woonachtig is, dient er een Engelstalige VOG uit het eerder bewoonde land overlegt te worden.

Wat kan openbaar in het kwaliteitsregister en waarom?

Om zichtbaarheid (transparantie) te kunnen geven aan toekomstige leerlingen, brancheverenigingen en het CBR, dat een rijinstructeur voldoet aan de normen van de beroepsgroep. Het kwaliteitsregister kan worden geraadpleegd met behulp van de naam en geboortedatum, of WRM pasnummer van de geregistreerde. Bij het raadplegen wordt duidelijk of de geregistreerde staat vermeld in het Kwaliteitsregister. Staat de geregistreerde daar niet in, dan is de rijinstructeur op dat moment niet bevoegd om rijondericht te geven. Het inzien van verdere persoonlijke gegevens is niet mogelijk. De gegevens van het werkadres zijn wel zichtbaar. De geregistreerde draagt zelf zorg voor het invullen en up-to-date houden van de laatste werkgegevens, of indien zelfstandig werkzaam, de naam van de Rijschool en vestigingsadres. Om de transparantie te vergroten wordt geadviseerd aan de geregistreerden om het WRM pasnummer op briefpapier, website of ander voorlichtingsmateriaal te vermelden.

Beheer en financiering Kwaliteitsregister

Het opzetten van een kwaliteitsregister is een project en vergt nader onderzoek in opzet in kosten. Het LBKR draagt hierbij enkele ideeën aan.

Het kwaliteitsregister dient ingericht en beheerd te worden door een onafhankelijke organisatie.

Het kwaliteitsregister van rijscholen dient geen winstoogmerk te hebben.

Subsidie is nodig van de overheid voor het opzetten van het kwaliteitsregister.

De tarieven voor de registratiekosten zijn voor iedereen gelijk en dienen kostendekkend te zijn, dat wil zeggen voldoende om de kosten die samenhangen met het in stand houden van het kwaliteitsregister.

Kwaliteitscommissie

​Deze onafhankelijke commissie heeft als taak er op toe te zien dat frauderende rijscholen niet in het register terechtkomen. Wanneer er onverhoopt toch frauderende rijscholen in terechtkomen is de commissie gemachtigd deze zo spoedig mogelijk te verwijderen. Daarnaast heeft de commissie als taak om te klachten van leerlingen, ouders en anderen te behandelen, te registreren en indien nodig hierop passende maatregelen te nemen. De te nemen maatregelen zijn daarbij afhankelijk van de ernst van de klachten en of deze klacht bij de betreffende rijschool of rijinstructeur vaker terugkomt. In het ergste geval kan er op definitieve schorsing over worden gegaan. Ook kan een tijdelijke schorsing of verplichting tot het volgen van een cursus een maatregel zijn waartoe de commissie beslist.

Slotwoord

​Het LBKR gaat er van uit dat de Tweede Kamer dit goed tot zich laat nemen en het grote belang van een kwaliteitsregister inziet om de branche te schonen en de verkeersveiligheid daarbij te vergroten doordat dit systeem een veel helderder inzicht verschaft in de kwaliteit van rijinstructeurs dan wat het nu betreft. Het kwaliteitsregister heeft namelijk in meerdere beroepen zijn werkbaarheid laten zien. Wij gaan hier graag nader over in gesprek met U.

In de bijlage ontvangt u tevens de tekst van de petitie en het manifest.

Team,

LBKR.

Privacyverklaring
Privacyverklaring vereniging LBKR

Persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens van u omdat u lid bent van onze vereniging en u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • CBR registratienummer
 • WRM pas nummer

Waarom deze gegevens

Vereniging LBKR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Sturen van facturen naar u
 • Verzenden van nieuwsbrieven
 • Om u te kunnen bellen en uw hulp te vragen bij ons werk
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten
 • Om te zien in welke kring u werkzaam bent en of u in het bezit bent van een WRM pas en dus werkzaam bent als instructeur

Hoe lang bewaart vereniging LBKR uw gegevens

Vereniging LBKR zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging LBKR verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vereniging LBKR blijft verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, wijzigen, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit kan door ons een mail te sturen met uw verzoek, mail naar info@lbkr.nl. Om uw identiteit te kunnen verifiëren vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het BSN nummer, paspoortnummer, uw pasfoto en MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Vereniging LBKR zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. Vereniging LBKR wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht gebruikt dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Te weten: Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Vereniging LBKR neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via de mail: info@lbkr.nl.

Contactgegevens

Website: www.lbkr.nl

e-mailadres: info@lbkr.nl

[tslr_instagram_feed number=”6″ tagname=”themeslrpolitica” columns=”col-md-2″ no_gap=”no_gap”]