BREAKING: Eén van de kerndoelen van de LBKR wordt serieus opgepakt door minister Cora van Nieuwenhuizen

BREAKING: Eén van de kerndoelen van de LBKR wordt serieus opgepakt door minister Cora van Nieuwenhuizen

Eén van de kerndoelen sinds de oprichting van de LBKR is een certificeringssysteem ofwel een kwaliteitsregister in de rijschoolwereld. In ons manifest en vervolgdocument is dit dan ook een belangrijk onderdeel. In navolging van het manifest heeft de LBKR veel tweede kamerleden kunnen overtuigen van de voordelen en noodzaak hiervan. Dit heeft ertoe geleid dat een motie van tweede kamerleden Sienot, Von Martels, Laçin en Van Aalst breed is aangenomen.

Dit doel van LBKR voor een certificeringssysteem is ook opgenomen in het startdocument van de Alliantie Samen Sterk. Op 30 september 2020 hadden de leden van de Alliantie een vervolgafspraak met Van Nieuwenhuizen en het blijkt dat de bewindsvrouw zeer serieus kijkt naar de aanbevelingen die Samen Sterk heeft gedaan. Zij neemt allereerst het initiatief voor een commissie die zich in het algemeen gaat bezighouden met een kwaliteitsslag in de branche en in het bijzonder gaat buigen over een certificering voor rijscholen. Deze commissie komt onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Ze hoopt binnenkort met een naam naar buiten te komen.

Iedereen die betrokken is bij de Alliantie Samen Sterk stuurt aan op een verplichte certificering voor rijscholen en ook minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat neigt inmiddels sterk in deze richting. 

Verplicht
Een commissie is mooi en een goed begin, vindt de Alliantie, maar iedereen is het erover eens dat dit alleen zin heeft als certificering verplicht wordt. Het moet gedaan zijn met vrijblijvendheid, want alleen dan kunnen rijschoolhouders en aanbieders met minder goede intenties uit de branche worden geweerd. Binnen de Alliantie is hier consensus over, zeker nadat een onderzoek van HaskoningDHV heeft aangetoond dat in landen waar de rijscholenbranche er goed op staat er strenge wettelijke regels zijn waar iedereen zich aan moet houden. En hoewel de commissie nog moet worden samengesteld, wijzen alle tekenen erop dat het deze kant uitgaat.

Frauduleus
Er is ook al een eerste belangrijke ‘bijvangst’. Van Nieuwenhuizen heeft toegezegd te gaan overleggen met haar collega Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om te kijken in hoeverre sommige aanbieders in de markt frauduleus handelen en strafrechtelijk kunnen worden aangepakt.