Poll over opstarten rijlessen

Poll over opstarten rijlessen

Vanaf 11 mei heeft de rijschoolbranche weer groenlicht gekregen om te starten met de rijlessen voor alle categorieën. Goede aanleiding voor beroepsvereniging LBKR om eind vorige week een poll te starten om te peilen hoe rijinstructeurs hierin staan. Wie start al wel of niet en zo ja, met welke voorzorgsmaatregelen.

Inmiddels hebben ruim 500 instructeurs deze poll ingevuld. Eerste conclusie is dat driekwart van de rijinstructeurs aangeeft voorzichtig op te starten. Een deel had liever gezien dat de verplichte stop nog tot 1 juni zou duren. Dit vooral omdat er nog veel onduidelijkheid is over de veiligheidsvoorschriften.

Het protocol, samengesteld door de brancheverenigingen, wordt als omslachtig ervaren. Bij de vraag of we een scherm gaan gebruiken die aan de CBR-eisen voldoet zegt bijna iedereen dit niet te willen doen i.v.m. veiligheid en aanpassingen aan onze lesvoertuigen.

Deze poll kan tot 15 mei a.s. nog steeds ingevuld worden via Microsoft Forms

Daarna volgt de uitkomst. Deze wordt kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief en website van LBKR en in de vakbladen.

Hierbij alvast een impressie van de antwoorden van vraag 3: