SP-Lid stelt vragen aan minister

SP-Lid stelt vragen aan minister

SP-Lid Cem Laçin stelt vragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de gevolgen van de nieuwe Coronamaatregelen voor rijschoolhouders en rij-instructeurs.

De onduidelijkheid in de rijschoolbranche was voor Laçin aanleiding om aan minister Cora van Nieuwenhuizen vragen te stellen over de situatie voor rijscholen. De hamvraag: mogen rijlessen nog doorgang vinden? En is er onderscheid te maken in verschillende soorten rijles zoals auto, motor of brommer? Laçin vraagt de minister per ommegaande of toch in ieder geval voor 31 maart te beantwoorden.Schriftelijke vragen van het lid Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de gevolgen van de nieuwe Coronamaatregelen voor rijschoolhouders en rij-instructeurs.

1. Wat is uw reactie op het bericht dat 80% van de rijscholen haar deuren sluit vanwege het Coronavirus? 1)

2. Wat vindt u van de uitslag dat slechts een derde van de branche denkt deze crisis te kunnen overleven, en wat kunt u daaraan doen?

3. Kunt u ondubbelzinnig aangeven of rijlessen wel of niet door mogen gaan? Kunt u daarbij tevens rekening houden met de verschillende soorten rijles, zoals auto, motor of brommer?

4. Kunt u, gelet op de onduidelijkheid voor de sector, deze vragen per ommegaande maar uiterlijk 31 maart beantwoorden?

1) RijschoolPro: “80 procent rijscholen sluit deuren vanwege coronavirus” via https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/03/23/80-procent-van-de-rijscholen-tijdelijk-gestopt-met-lessen-vanwege-coronavirus/?gdpr=accept >>>> Aanvulling op bovenstaande vragen: <<<<<<
Vanavond 24 maart heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt dat ook rij-instructeurs onder de contactberoepen vallen. Dit houdt in dat tot minimaal 6 april geen rijlessen mogen worden gegeven. Zie voor meer info de website van de rijksoverheid (punt 4). https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart