LBKR pleit voor verkeerseducatie op het voortgezet onderwijs.

LBKR pleit voor verkeerseducatie op het voortgezet onderwijs.

De gebrekkige kennis van de verkeersregels onder jongeren. Het is rijinstructeurs al jaren een doorn in het oog. Pas wanneer iemand een rijopleiding gaat volgen wordt er serieus aandacht besteed aan de verkeersregels en het gewenste verkeersgedrag. Te laat, vindt de beroepsvereniging LBKR. De kennis van de verkeersregels is over het algemeen belabberd. En wellicht belangrijker, de juiste verkeersmentaliteit vorm je niet in de pak hem beet 45 uur die een gemiddelde autorijopleiding duurt.

Verkeersveiligheid verdient brede aanpak

Ondanks de vele aanpassingen die de afgelopen jaren zijn gedaan aan de inrichting van de wegen om deze veiliger te maken, is er de laatste jaren een zorgwekkende stijging in het aantal verkeersslachtoffers en verkeersdoden te zien. (zie link). Ook zorgwekkend zijn de cijfers over de toename van hufterig gedrag in het verkeer. (zie link).

Rijinstructeurs zien het al jaren met lede ogen aan dat het vormen van de verkeersmentaliteit een ondergeschoven kindje is wanneer het om het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers en verkeersdoden gaat. Gelukkig ziet de beroepsvereniging LBKR ook positieve ontwikkelingen. Dat de Nederlandse Politie onlangs heeft verklaard, het aanpakken van verkeershufters meer aandacht te geven, is bijvoorbeeld een stap in de goede richting. Handhaving is en blijft noodzakelijk. Zeker wanneer uit onderzoek blijkt dat asociaal verkeersgedrag toeneemt. Alleen, daarmee zijn wij er nog niet. Een bekend gezegde luidt, het is beter te voorkomen, dan te genezen. Dit gezegde is zeker van toepassing bij het vormen van de verkeersmentaliteit. Ouders kunnen hierin een belangrijke rol hebben, maar zeker op basis- en middelbare scholen valt winst te halen.

Al met al kunnen we concluderen, met de cijfers van de onderzoeken over de toename van hufterig gedrag in het verkeer en een toename van het aantal verkeersslachtoffers, dat er meer nodig is dan wegaanpassingen, handhaving en het rijexamen dat er nu is. Om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren, zal de oplossing vooral gezocht moeten worden in een vorm van permanente verkeerseducatie. Dus m.a.w. niet alleen aandacht voor verkeer tijdens de rijopleiding en het examen, maar vooral daarvoor en daarna!

Voor meer informatie willen wij u verwijzen naar de online petitie. Ook kunt u contact opnemen met het bestuur van LBKR.