Bijeenkomst op 8 februari in Driebruggen

Bijeenkomst op 8 februari in Driebruggen

Op 8 februari 2019 hebben we onze tweede bijeenkomst georganiseerd.

Samen met onze sponsoren en veel leden en andere belangstellenden was het weer een zeer geslaagde dag. Tijdens deze bijeenkomst hebben we bekend gemaakt dat we als vereniging verder gaan. Dit om ons als nog serieuzere partij op de kaart te zetten.  We hebben deze middag teruggeblikt op een heel succesvol jaar, er zijn al veel ontwikkelingen geweest zoals de nieuwe WRM, de introductie van het rijleskeurmerk en we hebben het eerste broodfonds voor rijinstructeurs opgericht.

Emile Roemer was als gastspreker aanwezig. Samen met de leden hebben we deze dag afgesloten met een buffet.