Maand: februari 2020

LBKR in overleg met IBKI over praktijkbegeleiding

LBKR in overleg met IBKI over praktijkbegeleiding

De LBKR heeft afgelopen week een document overhandigd aan het IBKI om een voorstel te doen omtrent het veranderen van het beoordelingsprotocol van de vijfjaarlijkse beoordeling van instructeurs. LBKR ziet liever een adviesformulier dan een strak beoordelingsformulier met puntentelling, zodat er meer op zelfontwikkeling wordt ingezet.

‘Van beoordeling naar begeleiding’ is de naam van het document dat branchevereniging LBKR heeft overhandigd aan het IBKI. Binnenkort wordt het ministerie daarover geïnformeerd. Het IBKI heeft LBKR vorig jaar gevraagd om een voorstel te doen naar aanleiding van het veranderen van het beoordelingsprotocol.

Motie

Het voorstel is een gevolg van de motie die Tweede Kamerleden vorig jaar hebben ingediend, om de vijfjaarlijkse praktijkbegeleiding van rijinstructeurs te verbeteren. Er is door het IBKI en het ministerie nog geen invulling gegeven aan deze motie en de LBKR wil met dit document een duidelijke richting aangeven. 

Coachende aard

Het voorstel is een eerste opzet waarmee LBKR wil aangeven hoe de begeleiding er volgens ons uit moet komen te zien. De huidige situatie is dat instructeurs elke vijf jaar beoordeeld worden. De beoordeling gaat aan de hand van een protocol. Dit protocol is een strak lesplan dat gevolgd moet worden en daarmee een positieve beoordeling kan krijgen.

Echter, het probleem van deze beoordeling is dat de kwaliteit van de instructeur hiermee niet wordt getoetst. Ook zal diegene zich hierdoor niet verder ontwikkelen. Het voorstel dat wij doen is meer gericht op ontwikkeling van de instructeur.

Wij vinden dan ook dat er andere competenties nodig zijn van de praktijkbegeleiders (dus de examinatoren van het IBKI) dan nu. Dit betekent dat er een ‘cultuuromslag’ nodig zal zijn bij het IBKI en dat de praktijkbegeleiders (om)geschoold moeten worden. Een beoordeling middels een puntenprotocol zoals nu het geval is, vereist immers andere competenties van de praktijkbegeleider, dan de competenties die nodig zijn om een échte begeleiding te geven die veel meer coachend van aard zal zijn.

Zelfontwikkeling

De LBKR wil inzetten op de zelfontwikkeling van de instructeur. Door de vijfjaarlijkse cyclus meer in te zetten als verbetertraject gaat de instructeur zijn eigen handelen onder de loep nemen en zich verbeteren op basis van het gegeven advies. ‘Kwaliteitsverbetering om zo bij te dragen aan het bevorderen van de verkeersveiligheid’.

In ons document staat verder dat wij met deze manier van werken mogelijke blinde vlekken van instructeurs zichtbaar willen maken. Voordeel van deze manier van werken is dat er meer gerichter geschoold kan worden. In plaats van ‘wat vind ik leuk’ naar, ‘waar heb ik behoefte aan om mijn kwaliteit te verhogen’. Na afloop van de praktijkbegeleiding kan de begeleider/coach een studieadvies meegeven aan de instructeur om zijn kennis te vergroten. Zo sluiten praktijk en theorie nauw bij elkaar aan.

Het overleg met het IBKI is goed en constructief verlopen. Het geeft ons vertrouwen om er op een goede manier uit te komen.

Chat openen
Hallo, kunnen wij je helpen? Wij geven zo snel mogelijk antwoord.