Auteur: lbkr

Wijziging Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009

Wijziging Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009

Internetconsultatie wijzigingen WRM
Wijziging Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een besluit voor tot het wijzigen van het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009. Deze wijziging zorgt voor het stroomlijnen van de eisen die gesteld aan degenen die rijonderricht geven. Ze zijn ingegeven door de ervaringen met bijlessen van instructeurs uit de praktijk en deels door wijzigingen van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993, die op 19 december 2018 zijn bekrachtigd.

De regeling is bedoeld om eisen te stellen aan degenen die de bevoegdheid willen krijgen of houden tot het geven van rijonderricht. De wijzigingen hebben betrekking op:
• het verminderen van het aantal praktijkbegeleidingen in het kader van de bijscholing;
• het educatief traject van bijlessen voor instructeurs die de verplichte praktische bijscholing niet halen;
• het meer praktijkgericht maken van het herintrederstraject;
• enkele redactionele verbeteringen.
Bron
U heeft tot 26-08-2019 de tijd om te reageren op de internetconsultatie. Heeft u vragen of opmerkingen aan het bestuur over de internetconsultatie mail dan naar info@lbkr.nl

Impressie Rijschoolbeurs

Impressie Rijschoolbeurs

Dinsdag 18 juni 2019 was LBKR voor de derde keer aanwezig met een stand op de rijschoolbeurs in ‘s-Hertogenbosch. De beurs werd georganiseerd door RijschoolPro.nl. Deze keer hebben wij er voor gekozen om de stand te delen met onze samenwerkingspartner CNV-Vakmensen. Op deze manier konden de kosten die het hebben van een stand met zich meebrengt binnen de perken worden gehouden.

Lees meer
Emile Roemer gastspreker op bijeenkomst LBKR

Emile Roemer gastspreker op bijeenkomst LBKR

De LBKR houdt op op 8 februari in Driebruggen een bijeenkomst voor de rijschoolbranche. Er is onder meer een beurs, een presentatie over het Rijleskeurmerk en een lezing van Emile Roemer, met als onderwerp ‘Het kan wel’, naar de gelijknamige titel van zijn boek. 

De bijeenkomst is ook bedoeld voor de rijschoolhouders en instructeurs die geen donateur zijn van stichting LBKR. Om 14 uur gaan de deuren open en om 14.30 uur trapt LBKR-voorzitter Jos Post af met een welkomstwoord.

Beurs en presentaties

Vervolgens is het mogelijk kennis te maken met de vrijwilligers van LBKR en de beurs te bezoeken. Bezoekers kunnen daar informatie vinden over bijvoorbeeld opleidingen voor rijinstructeurs, leermiddelen voor rijschoolhouders, een broodfonds voor rijschoolhouders, het Rijleskeurmerk en verzekeringen.

Om 15.30 uur vertelt René Ungerer van het Centrum voor Certificatie over het Rijleskeurmerk. Vanaf 17.00 uur spreekt Emile Roemer over het thema ‘Het kan wel, tussen Binnenhof en buitenwereld’. Om 17.30 uur is de bijeenkomst afgelopen. Wel zijn donateurs en sponsoren uitgenodigd voor een buffet om 18.00 uur. Aanmelden voor het buffet kan via info@lbkr.nl of via een WhatsApp-bericht naar 06-21200998.

De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis Custwijc, Laageind 1 in Driebruggen.

Ondernemen brengt nieuwe regelgeving met zich mee!

Ondernemen brengt nieuwe regelgeving met zich mee!

Heb je de Algemene Verordening Gegevensbescherming al geregeld? 
Deze verordening treedt per 25 mei 2018 in werking. 

  • Welke gegevens mogen we hoelang bewaren? 
  • Hoe gaat je software leverancier dit regelen?
  • Is deze AVG opgenomen in je algemene voorwaarden? 
  • Zijn je Algemene voorwaarden up-to-date en gedeponeerd?
  • Moet je elke leerling laten tekenen voor deze AVG voorwaarden?
  • Moeten de ouders deze ook ondertekenen? 
  • Heb je al “verwerkersovereenkomsten”? 
  • Hoe regel je zaken zoals cookies en interesse formulieren?  
  • Heb je toestemming nodig voor het plaatsen van foto’s op Facebook? 
  • Moet dit schriftelijk of zijn er betere/andere mogelijkheden? 

 
De boetes voor het schenden van de Verordening kunnen enorm oplopen! 
De leden van LBKR kunnen gebruik maken van:
  
– Algemene Voorwaarden Rijscholen   
– Algemene Voorwaarden Gegevensbescherming 
 
Om aan deze nieuwe regelgeving te kunnen voldoen! 
Aanmelden kan via: https://www.lbkr.nl/word-donateur