Maand: september 2020

BREAKING: Eén van de kerndoelen van de LBKR wordt serieus opgepakt door minister Cora van Nieuwenhuizen

BREAKING: Eén van de kerndoelen van de LBKR wordt serieus opgepakt door minister Cora van Nieuwenhuizen

Eén van de kerndoelen sinds de oprichting van de LBKR is een certificeringssysteem ofwel een kwaliteitsregister in de rijschoolwereld. In ons manifest en vervolgdocument is dit dan ook een belangrijk onderdeel. In navolging van het manifest heeft de LBKR veel tweede kamerleden kunnen overtuigen van de voordelen en noodzaak hiervan. Dit heeft ertoe geleid dat een motie van tweede kamerleden Sienot, Von Martels, Laçin en Van Aalst breed is aangenomen.

Dit doel van LBKR voor een certificeringssysteem is ook opgenomen in het startdocument van de Alliantie Samen Sterk. Op 30 september 2020 hadden de leden van de Alliantie een vervolgafspraak met Van Nieuwenhuizen en het blijkt dat de bewindsvrouw zeer serieus kijkt naar de aanbevelingen die Samen Sterk heeft gedaan. Zij neemt allereerst het initiatief voor een commissie die zich in het algemeen gaat bezighouden met een kwaliteitsslag in de branche en in het bijzonder gaat buigen over een certificering voor rijscholen. Deze commissie komt onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Ze hoopt binnenkort met een naam naar buiten te komen.

Iedereen die betrokken is bij de Alliantie Samen Sterk stuurt aan op een verplichte certificering voor rijscholen en ook minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat neigt inmiddels sterk in deze richting. 

Verplicht
Een commissie is mooi en een goed begin, vindt de Alliantie, maar iedereen is het erover eens dat dit alleen zin heeft als certificering verplicht wordt. Het moet gedaan zijn met vrijblijvendheid, want alleen dan kunnen rijschoolhouders en aanbieders met minder goede intenties uit de branche worden geweerd. Binnen de Alliantie is hier consensus over, zeker nadat een onderzoek van HaskoningDHV heeft aangetoond dat in landen waar de rijscholenbranche er goed op staat er strenge wettelijke regels zijn waar iedereen zich aan moet houden. En hoewel de commissie nog moet worden samengesteld, wijzen alle tekenen erop dat het deze kant uitgaat.

Frauduleus
Er is ook al een eerste belangrijke ‘bijvangst’. Van Nieuwenhuizen heeft toegezegd te gaan overleggen met haar collega Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om te kijken in hoeverre sommige aanbieders in de markt frauduleus handelen en strafrechtelijk kunnen worden aangepakt.

Afscheidwoordje Bert de Weerd

Afscheidwoordje Bert de Weerd

Mede oprichter Bert de Weerd heeft zijn taken als bestuurslid neergelegd om meer tijd vrij te maken voor zijn gezin en zijn rijschool.

In de voorbereidingen naar het oprichten van de beroepsvereniging in maart 2019 heb ik aan de andere bestuursleden te kennen gegeven in ieder geval een jaar bestuurslid te willen zijn. Ook heb ik te kennen gegeven het reizen naar den Haag tot een minimum te willen beperken. In mijn functie in het bestuur wilde ik graag minder met politiek bezig zijn als daarvoor. Het bezig houden met de sponsoren- en Ledenwerving en -binding daarentegen leken mij een mooie uitdaging. Die ‘vrijheid’ werd mij door de andere bestuursleden gegeven. Daarnaast vond ik het belangrijk de vereniging, binnen de mogelijkheden die mij zijn gegeven, goed achter te laten. Daarmee bedoel ik meedenken en meewerken aan de tot totstandkoming van een raad van toezicht en even zo belangrijk, een opvolger of opvolgers waar het bestuur en de raad van toezicht het volste vertrouwen in hebben. Dankbaar ben ik dat de bemensing van de raad van toezicht het afgelopen jaar heeft plaats gevonden en dat het bestuur de benodigde versterking heeft gevonden. Dit geeft mij vertrouwen voor de toekomst van de vereniging. 

Ik heb mij altijd voorgenomen niet het bestuurslid te willen zijn waarvan men vindt “Waarom zit hij daar nog”. Ook vond ik het belangrijk, zoals gezegd, de vereniging goed achter te laten. Ik ben er dankbaar voor dat deze 2 zaken op dit moment goed bij elkaar mogen komen. De raad van toezicht en het bestuur hebben mij gevraagd om bij de vereniging betrokken te blijven als adviseur. Na enige aarzeling heb ik hier een volmondig ja op gezegd. Het lijkt mij een goede manier om op de achtergrond en minder actief in te blijven zetten voor de beroepsvereniging.

Zonder frustratie, verwondering en inzet geen voldoening. Dankbaar ben ik voor het feit dat de sanctie op de praktische bijscholing is omgevormd tot een rechtvaardiger bijscholingstraject en er moties zijn aangenomen in de Tweede Kamer waar de Minister mee aan de slag moet. Dankbaar kijk ik terug naar hoe de vereniging zich de afgelopen periode heeft gevormd tot een beroepsvereniging die er toe doet en waar iedereen die het vak een warm hart toedraagt zich thuis kan voelen. Dankbaar ben ik ook voor de mensen die ik heb leren kennen en er toe hebben bijgedragen dat LBKR heel wat bereikt heeft voor rijinstructeurs en rijschoolhouders.

Het doet mij goed dat ik met deze voldoening en dankbaarheid de bestuursfunctie heb kunnen neerleggen. Het beëindigen betekend voor mij vooral ook meer tijd en aandacht voor andere zaken. Desondanks hoop ik velen van jullie te mogen blijven ontmoeten tijdens bijeenkomsten of ledenvergaderingen van de vereniging.

Met hartelijke groet,

Bert de Weerd

Chat openen
Hallo, kunnen wij je helpen? Wij geven zo snel mogelijk antwoord.