Persbericht

Persbericht

Rijscholen weer in de startblokken, protocol gereed

Het kabinet heeft vandaag laten weten dat de rijschoolbranche weer kan opstarten. Nadat afgelopen vrijdag al duidelijk werd dat de motor- en scooterlessen hervat konden worden, kunnen nu vanaf 11 mei 2020 ook de lessen in alle categorieën, waaronder personenauto’s (B en BE), vrachtwagens en bus hervatten. De brancheorganisaties in de rijschoolbranche BOVAG, FAM, LBKR en VRB zijn daar zeer content mee. Ze hebben zich op dit moment voorbereid middels een gedegen veiligheidsprotocol dat een veilige en verantwoorde herstart mogelijk maakt.

In het protocol ‘veilig werken in de rijschoolbranche’ staan de volgende veiligheidsmaatregelen voor de rijschoolsector opgesomd.

a. Check vooraf: de rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de werkdag dienen aan de instructeurs de volgende twee controlevragen te worden gesteld:

I. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?

II. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten,
verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

b. De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

c. Tijdens de les is de airco en luchtventilatie zoveel mogelijk uit houden en blijven ramen zoveel mogelijk gesloten om luchtcirculatie tegen te gaan.

d. Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht (Voor dit desinfecteren en luchten maken we een checklist, afgeleid van het protocol).

e. Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.

Het protocol wordt zo spoedig mogelijk gedeeld met alle aangesloten rijscholen, zodat leerlingen verzekerd zijn van een veilige herstart van hun rijopleiding. Het protocol wordt door de gezamenlijke organisaties steeds up-to-date gehouden, op basis van nieuwe ontwikkelingen en eventuele aanwijzingen vanuit de overheid. De brancheorganisaties zijn van zins om in dit dossier gezamenlijk te blijven optrekken.

Q&A

Is dit protocol verplicht?

Dit protocol is een handleiding, en wij adviseren alle rijscholen dringend om dit te hanteren.

Is dit protocol goedgekeurd door de overheid?

Nee, er is geen formele goedkeuring, maar bij de totstandkoming hebben overheidsinstanties ons geadviseerd over de inhoud.

Gaan de examens ook meteen van start?

Dat weten we nog niet. Wel hebben we er bij het ministerie van I&W en het CBR op aangedrongen om z.s.m. duidelijkheid te geven over de start van de examens.

Mag je met meer dan 2 personen in de auto zitten?

Het is onverstandig en strafbaar om met 3 personen (of meer) in een auto te zitten als je niet uit hetzelfde gezin komt. Het kan je een boete opleveren van € 390 (of € 95 als je tussen de 13 – 17 jaar bent). Ben je 18 jaar of ouder, dan komt de boete ook als aantekening op je strafblad te staan.