Maand: mei 2020

Poll over opstarten rijlessen

Poll over opstarten rijlessen

Vanaf 11 mei heeft de rijschoolbranche weer groenlicht gekregen om te starten met de rijlessen voor alle categorieën. Goede aanleiding voor beroepsvereniging LBKR om eind vorige week een poll te starten om te peilen hoe rijinstructeurs hierin staan. Wie start al wel of niet en zo ja, met welke voorzorgsmaatregelen.

Inmiddels hebben ruim 500 instructeurs deze poll ingevuld. Eerste conclusie is dat driekwart van de rijinstructeurs aangeeft voorzichtig op te starten. Een deel had liever gezien dat de verplichte stop nog tot 1 juni zou duren. Dit vooral omdat er nog veel onduidelijkheid is over de veiligheidsvoorschriften.

Het protocol, samengesteld door de brancheverenigingen, wordt als omslachtig ervaren. Bij de vraag of we een scherm gaan gebruiken die aan de CBR-eisen voldoet zegt bijna iedereen dit niet te willen doen i.v.m. veiligheid en aanpassingen aan onze lesvoertuigen.

Deze poll kan tot 15 mei a.s. nog steeds ingevuld worden via Microsoft Forms

Daarna volgt de uitkomst. Deze wordt kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief en website van LBKR en in de vakbladen.

Hierbij alvast een impressie van de antwoorden van vraag 3:

LBKR Webinar

LBKR Webinar

Donderdagavond 7 Mei jl. heeft LBKR een Q&A-webinar georganiseerd voor leden rondom de herstart van rijlessen welke vanaf a.s. 11 Mei weer mogelijk zijn. 

Het was een succes, verteld Jos Post, voorzitter van de branchevereniging: “We gaan hiermee door, het is goed om met leden in gesprek te zijn. De aanwezige leden waarderen het. Er waren alleen maar positieve geluiden te horen. En er leven echt veel vragen. Ook is er ruimte voor het delen van de zorgen die mensen zeker hebben.”

Er zijn een aantal zaken aan de orde gekomen naar aanleiding van het protocol “ Veilig Werken Protocol Rijscholenbranche”. Verder zijn er ook diverse andere vragen behandelt. Onderwerpen die ter sprake zijn gekomen waren o.a.:

Er is wezenlijk niets veranderd aan het risico op besmetting. Vrees daarvoor is dus terecht.  Laten we dan ook echt voorzichtig zijn. Maar laat je niet leiden door angst. Maatregelen die we moeten nemen, nemen we in verantwoordelijkheid.

Maak de rijlessen langer, zodat je minder verschillende contactmomenten hebt per dag.

Er komt een contactpunt waar leden gecertificeerde middelen voor desinfectie en reiniging kunnen aanschaffen. Ook komt daar een advies uit welke middelen geschikt zijn voor veelvuldig reinigen en desinfecteren van kwetsbare interieurdelen en bekleding.

De LBKR adviseert leden om het tarief met tenminste 10% te verhogen i.v.m. de coronamaatregelen. Je bent extra tijd kwijt met luchten, leeg rijden, en ook de inkoop van de materialen, aldus een woordvoerder.

Er wordt uitgezocht hoe het met de steunmaatregelen vanuit de overheid zit als je nog niet gaat/kunt gaan rijden op 11 mei.

Laten we als LBKR een verschil maken binnen de branche en verantwoord omgaan met de situatie.

Nieuw Webinar:
Aanstaande Donderdagavond 14 Mei om 19.00u komt er een vervolgmeeting voor leden waarin ook CBR-maatregelen worden besproken. Daarnaast vindt er een actieve evaluatie plaats van de dan achterliggende week. 

Vandaag 8 Mei om 19.00u is er een nieuwe open O&A-webinar. Deze is toegankelijk voor iedereen. Iedereen is welkom met zijn of haar vragen.
Bert de Weerd, mede-initiatiefnemer en actief bestuurslid sinds de oprichting: “Wij zijn altijd een actieve club geweest, vanaf dag één. Achterover zitten ligt ons niet zo. En we maken er geen geheim van dat lid worden van onze actieve club heel welkom is. Er gebeurt veel.”

De link naar het open webinar is  https://us02web.zoom.us/j/85784060492?pwd=bmxrL3hhT3V0blV4NU1CREtDSVdqUT09

Mensen kunnen alvast vragen insturen op info@lbkr.nl zodat de vragen vast gefilterd en uitgezocht kunnen worden. “We doen ons best om alle vragen te beantwoorden.” 

Hartelijke groet,
Beroepsvereniging LBKR

Namens deze, Leendert Roos

Persbericht

Persbericht

Rijscholen weer in de startblokken, protocol gereed

Het kabinet heeft vandaag laten weten dat de rijschoolbranche weer kan opstarten. Nadat afgelopen vrijdag al duidelijk werd dat de motor- en scooterlessen hervat konden worden, kunnen nu vanaf 11 mei 2020 ook de lessen in alle categorieën, waaronder personenauto’s (B en BE), vrachtwagens en bus hervatten. De brancheorganisaties in de rijschoolbranche BOVAG, FAM, LBKR en VRB zijn daar zeer content mee. Ze hebben zich op dit moment voorbereid middels een gedegen veiligheidsprotocol dat een veilige en verantwoorde herstart mogelijk maakt.

In het protocol ‘veilig werken in de rijschoolbranche’ staan de volgende veiligheidsmaatregelen voor de rijschoolsector opgesomd.

a. Check vooraf: de rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de werkdag dienen aan de instructeurs de volgende twee controlevragen te worden gesteld:

I. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?

II. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten,
verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

b. De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

c. Tijdens de les is de airco en luchtventilatie zoveel mogelijk uit houden en blijven ramen zoveel mogelijk gesloten om luchtcirculatie tegen te gaan.

d. Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht (Voor dit desinfecteren en luchten maken we een checklist, afgeleid van het protocol).

e. Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.

Het protocol wordt zo spoedig mogelijk gedeeld met alle aangesloten rijscholen, zodat leerlingen verzekerd zijn van een veilige herstart van hun rijopleiding. Het protocol wordt door de gezamenlijke organisaties steeds up-to-date gehouden, op basis van nieuwe ontwikkelingen en eventuele aanwijzingen vanuit de overheid. De brancheorganisaties zijn van zins om in dit dossier gezamenlijk te blijven optrekken.

Q&A

Is dit protocol verplicht?

Dit protocol is een handleiding, en wij adviseren alle rijscholen dringend om dit te hanteren.

Is dit protocol goedgekeurd door de overheid?

Nee, er is geen formele goedkeuring, maar bij de totstandkoming hebben overheidsinstanties ons geadviseerd over de inhoud.

Gaan de examens ook meteen van start?

Dat weten we nog niet. Wel hebben we er bij het ministerie van I&W en het CBR op aangedrongen om z.s.m. duidelijkheid te geven over de start van de examens.

Mag je met meer dan 2 personen in de auto zitten?

Het is onverstandig en strafbaar om met 3 personen (of meer) in een auto te zitten als je niet uit hetzelfde gezin komt. Het kan je een boete opleveren van € 390 (of € 95 als je tussen de 13 – 17 jaar bent). Ben je 18 jaar of ouder, dan komt de boete ook als aantekening op je strafblad te staan.

Motorrijlessen weer toegestaan

Motorrijlessen weer toegestaan

Motorrijles is weer landelijk toegestaan. Dat concluderen het Veiligheidsberaad en ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en De Jonge (VWS). Wel moeten tijdens de rijles de coronamaatregelen in acht worden genomen, zoals het houden van 1,5 meter afstand.

Vandaag is bekend gemaakt dat de motor- en bromfietsrijlessen vanaf morgen weer hervat mogen worden. Afgelopen week nam veiligheidsregio Groningen al het besluit om motorrijlessen toe te staan. Dat zorgde voor veel commotie. Omdat hierna meerdere veiligheidsregio’s dit besluit over namen hebben LBKR, FAM, VRB en BOVAG bij het ministerie aangedrongen op een landelijke richtlijn. Wel moet de afstand van 1,5 meter in acht genomen worden en de bekende hygiënemaatregelen. De examens van deze categorieën worden in de loop van volgende week weer afgenomen. Houd de berichtgeving hierover in de gaten.

Chat openen
Hallo, kunnen wij je helpen? Wij geven zo snel mogelijk antwoord.