Coronavirus

Coronavirus

Gezien alle ontwikkelingen op dit moment in de wereld en dus ook in Nederland vinden wij dat ook de rijschoolbranche hierin de maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen.

Er zijn van overheidswege geen duidelijke regels omtrent het geven van rijlessen. Er kan en mag dus rijles gegeven worden, tenminste als dit met wederzijdse instemming geschiedt.
Als LBKR adviseren wij onze leden hun verantwoordelijkheid te nemen en tijdelijk te stoppen met alle activiteiten. Onze prioriteit op dit moment is de gezondheid van iedereen.
Het is ondoenlijk om in een lesauto (gesloten ruimte) aan de regels van het RIVM te voldoen (1,5 meter tussenruimte) en ook het regelmatig schoonmaken van het interieur van de auto is een wassen neus. Denk maar aan een stuuringreep.
We realiseren ons terdege dat er voor een aantal van ons zeer moeilijke tijden zijn aangebroken. We snappen ook als geen ander dat als je kosten doorlopen en je geen inkomen hebt, het besluit om te stoppen verschrikkelijk moeilijk is. Wij hopen op snelle actie in Den Haag voor een verplichte stop en waarbij financiële steun toegezegd wordt.
We wensen al onze collega’s heel veel sterkte en wijsheid.