Maand: maart 2020

Verbod op rijlessen

Verbod op rijlessen

>>> Maatregelen verlengd tot 28 april 2020 <<<

De genomen maatregelen i.v.m. het Coronavirus zijn verlengd tot en met 28 april 2020.
Dit heeft het kabinet in een persconferentie van dinsdag 31 maart j.l. bekend gemaakt.

———

In de aanvullende maatregelen van 23 maart in de strijd tegen het Coronavirus staat het zwart op wit. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er geen 1,5 m afstand tot de klant gehouden kan worden. Dat geldt ook voor rijinstructeurs. Toch rijles geven kan een boete opleveren. De maatregel geldt voor alle categorieën. De aanvullende maatregelen die het kabinet genomen heeft gelden in ieder geval tot en met 6 april.

Er heerste veel onduidelijkheid in de rijschoolbranche. Was rijles geven wel of niet toegestaan. Met de nieuwe maatregelen van maandag 23 maart en de nadere verklaring van 24 maart is het nu heel duidelijk. Het geven van rij-instructie is aangemerkt als contactberoep. Daarom mogen alle rijscholen in ieder geval tot 6 april geen rijlessen aanbieden. Dat geldt voor alle categorieën. Uiterlijk 6 april wordt besloten over het al dan niet verlengen van de maatregel.

Zie ook het artikel op Rijschoolpro: https://www.rijschoolpro.nl/autonieuws/2020/03/25/eindelijk-duidelijkheid-verbod-op-rijlessen/

SP-Lid stelt vragen aan minister

SP-Lid stelt vragen aan minister

SP-Lid Cem Laçin stelt vragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de gevolgen van de nieuwe Coronamaatregelen voor rijschoolhouders en rij-instructeurs.

De onduidelijkheid in de rijschoolbranche was voor Laçin aanleiding om aan minister Cora van Nieuwenhuizen vragen te stellen over de situatie voor rijscholen. De hamvraag: mogen rijlessen nog doorgang vinden? En is er onderscheid te maken in verschillende soorten rijles zoals auto, motor of brommer? Laçin vraagt de minister per ommegaande of toch in ieder geval voor 31 maart te beantwoorden.Schriftelijke vragen van het lid Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de gevolgen van de nieuwe Coronamaatregelen voor rijschoolhouders en rij-instructeurs.

1. Wat is uw reactie op het bericht dat 80% van de rijscholen haar deuren sluit vanwege het Coronavirus? 1)

2. Wat vindt u van de uitslag dat slechts een derde van de branche denkt deze crisis te kunnen overleven, en wat kunt u daaraan doen?

3. Kunt u ondubbelzinnig aangeven of rijlessen wel of niet door mogen gaan? Kunt u daarbij tevens rekening houden met de verschillende soorten rijles, zoals auto, motor of brommer?

4. Kunt u, gelet op de onduidelijkheid voor de sector, deze vragen per ommegaande maar uiterlijk 31 maart beantwoorden?

1) RijschoolPro: “80 procent rijscholen sluit deuren vanwege coronavirus” via https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/03/23/80-procent-van-de-rijscholen-tijdelijk-gestopt-met-lessen-vanwege-coronavirus/?gdpr=accept >>>> Aanvulling op bovenstaande vragen: <<<<<<
Vanavond 24 maart heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt dat ook rij-instructeurs onder de contactberoepen vallen. Dit houdt in dat tot minimaal 6 april geen rijlessen mogen worden gegeven. Zie voor meer info de website van de rijksoverheid (punt 4). https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart

Coronavirus

Coronavirus

Gezien alle ontwikkelingen op dit moment in de wereld en dus ook in Nederland vinden wij dat ook de rijschoolbranche hierin de maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen.

Er zijn van overheidswege geen duidelijke regels omtrent het geven van rijlessen. Er kan en mag dus rijles gegeven worden, tenminste als dit met wederzijdse instemming geschiedt.
Als LBKR adviseren wij onze leden hun verantwoordelijkheid te nemen en tijdelijk te stoppen met alle activiteiten. Onze prioriteit op dit moment is de gezondheid van iedereen.
Het is ondoenlijk om in een lesauto (gesloten ruimte) aan de regels van het RIVM te voldoen (1,5 meter tussenruimte) en ook het regelmatig schoonmaken van het interieur van de auto is een wassen neus. Denk maar aan een stuuringreep.
We realiseren ons terdege dat er voor een aantal van ons zeer moeilijke tijden zijn aangebroken. We snappen ook als geen ander dat als je kosten doorlopen en je geen inkomen hebt, het besluit om te stoppen verschrikkelijk moeilijk is. Wij hopen op snelle actie in Den Haag voor een verplichte stop en waarbij financiële steun toegezegd wordt.
We wensen al onze collega’s heel veel sterkte en wijsheid.

Chat openen
Hallo, kunnen wij je helpen? Wij geven zo snel mogelijk antwoord.