Maand: december 2019

Aanbieden petitie verkeerseducatie voortgezet onderwijs

Aanbieden petitie verkeerseducatie voortgezet onderwijs

Op dinsdag 17 december 2019 heeft de LBKR de petitie verkeerseducatie voortgezet onderwijs overhandigd aan de leden van de Tweede Kamer. Deze petitie om verkeersonderwijs een vast lesonderdeel op de middelbare school te maken mocht rekenen op 180 handtekeningen. Agnes Mulder (CDA) nam als voorzitter van de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat de petitie in ontvangst.

De LBKR startte begin september een online petitie om verkeersonderwijs een vast lesonderdeel op de middelbare school te maken. Het is ‘te laat’ wanneer pas in de rijopleiding serieus aandacht wordt besteed aan de regels en gewenst gedrag in het verkeer. Wij vinden de gebrekkige kennis van verkeersregels onder jongeren een doorn in het oog. De kennis van de verkeersregels is over het algemeen belabberd. En ook belangrijk, de juiste verkeersmentaliteit vorm je niet in de pak ’m beet 45 uur die een gemiddelde rijopleiding duurt. Dit zijn redenen om in het voortgezet onderwijs al verplicht aandacht aan regels en gedrag te besteden.

Overhandigt aan de commissie

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat bestaat uit een aantal kamerleden die de bereikbaarheid en leefomgeving in de portefeuille hebben. De commissie overlegt regelmatig met de minister en de staatssecretaris van IenW. De commissie hoort ook de stem van betrokkenen uit het veld door rondetafelgesprekken te houden en op werkbezoek te gaan. 25 Kamerleden zijn lid. Bij het overhandigen van de petitie waren aanwezig: Agnes Mulder (CDA), Remco Dijkstra (VVD), Roy van Aalst (PVV), Wytske Postma (CDA), Rutger Schonis (D66), Léonie Sazias (50plus) en Cem Laçin (SP).

Bij de overhandiging was het bestuur van de LBKR aanwezig, net als leden van de belangenvereniging voor motorrijders MAG. Jos Post van de LBKR overhandigde de papieren aan voorzitter Agnes Mulder.

Structurele verkeersles

Verkeerseducatie op het voortgezet onderwijs gebeurt momenteel incidenteel en op vrijwillige basis. LBKR vind het structureel aanbieden van verkeerslessen essentieel om de kennis van verkeersregels onder jongeren te vergroten, het gewenste verkeersgedrag te stimuleren en een positieve impuls te geven aan de verkeersmentaliteit. Wij noemen in de petitie de stijging van het aantal verkeersslachtoffers en -doden als argument voor verkeersles op school. Ook de toename van het aantal meldingen van hufterig gedrag in het verkeer is reden om aan de bel te trekken. Om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren, zal de oplossing vooral gezocht moeten worden in een vorm van permanente verkeerseducatie. Met andere woorden: niet alleen aandacht voor verkeer tijdens de rijopleiding en het examen, maar vooral ook daarvoor en daarna!

Chat openen
Hallo, kunnen wij je helpen? Wij geven zo snel mogelijk antwoord.