Maand: oktober 2019

Bijeenkomst voor leden en andere belangstellenden

Bijeenkomst voor leden en andere belangstellenden

Op vrijdagmiddag 15 november houdt vereniging LBKR haar 3e bijeenkomst voor leden en andere belangstellenden. Een uitgelezen kans om bij te praten met collega’s en andere vakgenoten.

Op deze bijeenkomst worden de drie leden van de nieuw ingestelde Raad van Toezicht voorgesteld. De functie van deze raad is erop toezien dat het bestuur functioneert zoals in de statuten is vastgelegd. Daarom heeft de raad ook een stem bij de selectie van nieuwe bestuursleden.

Er is een beurs waar onze sponsoren zich presenteren. Aanwezig hierbij zijn onder andere VekaBest leermiddelen, Lenoir instructeursopleidingen, Broodfonds de Noodstop, CNV Vakmensen, Verjo leermiddelen, Omzetgroeier voor een betere vindbaarheid van uw website, Flexpulse rijschoolsoftware, Kemp e-scooters, Ellermeyer voor de dubbele bediening en Agin Pranger gerechtsdeurwaarders, juristen en incassospecialisten.

Ook staan wij er met onze eigen stand waar u informatie kunt krijgen over onze beroepsvereniging en lid kunt worden van LBKR. Tevens kunt u bij onze stand de online petitie ondertekenen over verkeersonderwijs op de middelbare scholen.

Onze bijeenkomst wordt gehouden bij RCN Vakantiepark de Jagerstee, Officiersweg 86, 8162 NR in Epe. Vanaf 14 uur bent u van harte welkom en om 17.00 uur sluit onze bijeenkomst.

Raad van Toezicht LBKR compleet

Raad van Toezicht LBKR compleet

Tijdens de ledenvergadering op 28 maart heeft het bestuur de aanwezige leden verteld op zoek te zijn naar kandidaten voor een (nog te vormen) raad van toezicht. Na een flinke zoektocht zijn wij verheugd u te kunnen vertellen dat het ons gelukt is om 3 geschikte personen te vinden die bereidt zijn om deze taak op zich te nemen.

De functie van de raad van toezicht is, er op toe te zien dat het bestuur van LBKR volgens de doelstellingen functioneert zoals deze in de statuten zijn geformuleerd. Om deze reden heeft de Raad van Toezicht ook een duidelijke stem bij de selectie van (aspirant) bestuursleden.

Tijdens de LBKR bijeenkomst op 15 november in Epe worden de leden van de Raad van Toezicht voorgesteld. Nadat de leden zijn voorgesteld is het mogelijk om tijdens de middag één op één nader met hen kennis te maken.